Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Budget 2023-2026 bliver en spareøvelse

Med den økonomiaftale som KL og regeringen har indgået, ser det aktuelt ud til at Rebild Kommune skal spare i omegnen af 30-40 millioner kroner på næste års budget. På denne side forsøger vi at forklare baggrunden for besparelserne.

Når politikerne i Rebild Kommune skal forhandle om næste års budget, sker det under de vilkår, der er beskrevet i den økonomiaftale, som hvert år bliver indgået mellem KL og regeringen. Den afgør, hvor mange penge kommunen må bruge på for eksempel service til borgerne, nybyggeri, vedligehold af veje og lignende. Og den aftale, der netop er blevet indgået for næste års budget, er som forventet meget stram.

De præcise konsekvenser af økonomiaftalen kendes endnu ikke, de kommer først helt på plads i starten af juli. Men aktuelt ser det altså ud som om Rebild Kommune skal spare 30-40 millioner kroner på næste års budget. Det er en opgave, der ikke findes nogle nemme løsninger på, så byrådet står overfor en opgave, der kræver benhårde prioriteringer.

Hvor kommer kommunens penge fra?

Kommunen får primært sine indtægter fra en række forskellige skatter fra borgere og virksomheder. En del af kommunens indtægter kommer dog fra staten i form af statstilskud. Statstilskuddet udgør ca. 20 % af kommunens samlede indtægter.

En anden mekanisme, der regulerer kommunens økonomi, er udligningen. Det betyder populært sagt, at kommuner med en bedre økonomi giver penge til mindre velstillede kommuner, så borgere i Danmark kan få et nogenlunde ensartet serviceniveau, uanset hvilken kommune, de bor i.

Der ligger en række komplicerede beregninger til grund for denne udligning, men i 2022 skal Rebild Kommune afgive 20 millioner i udligning (Se flere detaljer i dokument nederst på siden.) 

Service- og anlægsrammen

Som kommune kan vi ikke bare bruge alle de penge vi vil på service til borgerne og nye bygninger og veje, selvom Rebild Kommune eventuelt skulle have pengene til det. Det skyldes, at regeringen har sat nogle rammer for, hvor mange penge kommunerne må bruge på service og anlæg.

Servicerammen

Servicerammen er den ramme, der afgør hvor mange penge, vi som kommune må bruge på service til borgerne, som for eksempel ældrepleje, skoler og dagtilbud, kulturelle tilbud og meget andet. Servicerammen beregnes ud fra forrige års budget og kigger altså tilbage i tiden. Rebild Kommune får år for år får flere borgere, men må altså ikke bruge flere penge på service, end vi gjorde i budgettet året før – det forhindrer servicerammen.

Anlægsrammen

Anlægsrammen afgør hvor mange penge Rebild Kommune må bruge på for eksempel børnehaver, ældrecentre, skoler, cykelstier og lignende. Den ramme, som Kommunernes Landsforening foreløbigt har meldt ud, baseres på de seneste 10 års gennemsnitlige anlægsudgifter. I det lys er det en udfordring at Rebild Kommune har fået flere borgere og dermed har brug for flere børnehaver og skoler. For selvom pengene skulle være der, kan vi ikke bygge mere, end anlægsrammen giver lov til. Hvis vi som kommune overskrider disse rammer, bliver vi ramt af økonomiske sanktioner fra staten.

Krig og corona skaber udfordringer

De danske kommuner, og dermed også Rebild Kommune, har de seneste to år håndteret to meget store udfordringer: Først coronavirus og dernæst krigen i Ukraine. Det har alle gjort med stor ansvarlighed og fleksibilitet, for at sikre et velfungerende og sikkert samfund for landets borgere. Men det har skabt store udfordringer for den danske økonomi.

Regeringen har af sikkerhedspolitiske årsager ønsket at frigøre sig fra afhængighed af russisk gas og har desuden valgt at øge forsvarsbudgettet markant. Den målsætning vil regeringen nå ved en samlet hård prioritering af landets anlægsressourcer, der bl.a. indebærer, at kommunerne kan bruge færre penge på service og på anlægsprojekter. Situationen medfører, at der i det hele taget skal spares på de kommunale budgetter.

Læs mere

Nu venter en periode med forhandlinger, hvor politikerne må foretage nogle vanskelige prioriteringer og indgå kompromiser. Økonomiudvalget har derfor formuleret et dokument, der mere detaljeret beskriver de rammer og vilkår som årets budgetforhandlinger foregår under.

Dokumentet kan du hente her:

Rebild Kommune har også sendt en pressemeddelelse ud, den kan du læse her:

Pressemeddelelse

Monsido - statistik

Cookieinformation