Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Omsorgstandpleje

Vi tilbyder omsorgstandpleje til voksne, hvis du af helbredsmæssige fysiske eller psykiske årsager ikke kan anvende den private voksentandpleje.

Omsorgstandplejen omfatter både forebyggelse, undersøgelse og behandling

Hvad er omsorgstandpleje – og hvem kan få det?

Du kan få forebyggende og behandlende omsorgstandpleje hos Rebild Tandpleje, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud – for eksempel hvis du har stort fysisk/psykisk handicap, nedsat førlighed eller en meget begrænset egenomsorg.

Tilbuddet omfatter:

  • regelmæssige undersøgelser af tænder, slimhinder og proteser
  • regelmæssige forebyggende behandlinger, for eksempel afpudsninger og fluorpenslinger
  • vejledning i mund-, tand- og protesepleje
  • nødvendig behandling af symptomer og sygdomme i mundhulen

Behandling med kroner, broer og implantater er generelt ikke omfattet af tilbuddet.

Hvor foregår det?

Vi tilpasser behandlingen til den enkelte borgers samlede situation og behov. Derfor kan du blive behandlet enten i dit eget hjem eller på en af vores klinikker.

Hvad koster det?

Prisen er 540 kr. om året (2020 priser). Beløbet bliver trukket over pensionen med 45 kr. om måneden og dækker alle udgifter, dog skal du selv sørge for transport.
 

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgningsskemaet herunder udfyldes og sendes via sikkermail: raadhus@rebild.dk eller post til Rebild Kommune, Center pleje og Omsorg, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

 

 

Ansøgningsskema Omsorgstandpleje

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik