Overvægtsklinik for børn og unge

Vejer dit barn for meget? Foto: Colourbox.com
Vejer dit barn for meget, og er I motiverede for at ændre livsstil? Så er der hjælp at hente på Sundhedscentrets overvægtsklinik.

Er dit barn mellem 3-16 år og vejer for meget? Så kan vi hjælpe jer. Det er vigtigt at både barnet, men også den øvrige familie er motiveret for at ændre livsstil og parate til at støtte op om barnets vægttab.

Vores tilbud til jeres familie

Vi tilbyder individuel hjælp, støtte og vejledning for at stoppe barnets vægtøgning – målet er, at barnet vil slanke sig, mens det vokser.

Vi arbejder, gennem fokus på vægten, med at barnet kommer til at trives bedre socialt, bliver gladere og får større selvtillid. Derudover mindskes risikoen for de følgesygdomme, som på sigt kan skabes af overvægt – for eksempel type 2 diabetes, forhøjet blodtryk, fedtlever og forhøjet kolesterol.

Behandling

Behandlingen er baseret på ”Holbæk-modellen” og er udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Erfaringen viser, at syv ud af ti børn taber sig med metoden.

I vil blandt andet få rådgivning om kost, spisemønstre og motion. Overvægtsteamet på klinikken består af to sundhedsplejersker, en kostvejleder og en forebyggelsesmedarbejder, der har fokus på bevægelse.

Vi laver en individuel plan, og I vil få støtte og vejledning til at klare de udfordringer der kan opstå. Omfanget er cirka seks årlige samtaler som foregår på Overvægtsklinikken på Sundhedscentret i Støvring. Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid. Som udgangspunkt deltager barnet, begge forældre/omsorgspersoner og eventuelt også søskende over 10 år ved samtalerne. Hvis barnet er under 10 år, vil opstartssamtalen foregå udelukkende med forældre/omsorgspersoner.

Hvad kræver det af jer som familie?

Det allervigtigste er, at hele familien er indstillet på de nye sunde vaner. Det er også vigtigt, at I kommer til samtalerne og overholder de aftalte tider. Forløbet varer som udgangsunkt op til to år

Hvordan kommer I med?

I kan selv henvende jer - udfyld ansøgningsskemaet nedenfor under 'Selvbetjening', og få vurderet om jeres barn er i målgruppen, eller bed jeres sundhedsplejerske, læge eller eventuelle sagsbehandler om at henvise jer til Overvægtsklinikken - mail: overvaegtsklinikken@rebild.dk, telefon: 99 88 84 50.

Selvbetjening:

Overvægtsklinik for børn og unge

Udfyld og mail ansøgningen til: overvaegtsklinikken@rebild.dk - du skal kende barnets vægt og højde samt datoen for målingen for at udfylde skemaet.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu