På vej mod fremtidens folkeskole

Tavle - foto: Anne Kyllingsbæk
'På vej mod fremtidens folkeskole' er en overordnet strategi for folkeskolens udvikling i Rebild Kommune.

Strategien sætter en ramme for udviklingen af folkeskolen frem mod år 2020. En vision for folkeskolen og en beskrivelse af fire centrale indsatsområder danner grundlag for en række delprojekter, som skal være med til at skabe fremtidens folkeskole.

Strategien blev politisk vedtaget i 2011.

Læs  På vej mod fremtidens folkeskole - en strategi for folkeskolen.

Visionen anno 2020

Vores folkeskole er en skole: 

- hvor alle elever har lyst til læring og udvikling gennem hele skoleforløbet – og hvor alle elever efter endt skolegang gennemfører en ungdomsuddannelse.

- som fremmer elevernes evner inden for innovation, kreativitet og samarbejde.

- som er kendetegnet ved høj faglighed, social ansvarlighed, mindskelse af den negative sociale arv samt inklusion.

- som understøtter elevernes dannelse i et samfund, der bygger på medansvar, åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

- som inddrager forældrene i et forpligtende samarbejde.

Indsatsområder

Med afsæt i visionen skal udviklingen af folkeskolen ske inden for fire indsatsområder:

  • Inklusion
  • Kompetenceudvikling
  • Skolens organiseringsformer
  • Overbygningen.

Delprojekter 

Hovedoverskriften for indsatserne i 2012 til 2014 var ”Inklusion i praksis”. Overskriften for 2015-2017 er: "Læring og
samarbejde – tæt på".

Vi arbejder nu med forskellige delprojekter:

It i skolen

Rebild Kommune vedtog i 2013 en it-strategi  Visions- og strategiplan for it-didaktik og digitale læremidler 2013-15. Strategiens omdrejningspunkt er læring via cloud computing. Nøgleord i strategien er bevidst anvendelse af it, samarbejde, videndeling og tilgængelighed. Der er for eksemplel uddannet mere end tyve it-didaktikere til kommunens ti skoler, så der kan laves målrettede indsatser, der er tilpasset de lokale forhold. Det pædagogiske personale, lærere, ledere og forvaltning er i dag uddannet i bruge Google for Education og har en fælles forståelse for it-strategien. En milepæl for projektet har være indkøb af over 3.000 chromebooks, der giver elever og lærere en let og fleksibel adgang til cloud computning. I Rebild Kommune er det politisk bestemt, at Google for Education er den primære pædagogiske platform til samarbejde.”

Der indkøbes igen i år chromebooks (bærbar pc) til alle 4. klasser sådan at alle elever på mellemtrinnet nu har en chromebook. På flere skoler har også 3. og 2. klasserne cromebooks samt 7. og 8. klasserne.

Men hvad betyder indførelsen af cloud computing for hverdagen og læringen - få svaret i videoen her https://youtu.be/jcbscphHZWI

 

Kompetenceudvikling

Matematikvejledere

Rebild Kommunes karaktergennemsnittet i matematik er lavere end landsgennemsnittet. Det skal vi have lavet om på. Vi vil skabe en matematikundervisning, der i højere grad er målrettet den enkelte elev og i sidste ende hæve karaktergennemsnittet i matematik.
Til august går uddannelsen af 15 matematikvejledere derfor i gang. 

Der er også ansat en fælleskommunal matematikvejleder fra august 2015 en dag ugentligt. Sigtet er at være med til at sætte fokus på matematik og få skabt et matematikvejledernetværk.

Læringsfestival og netværksdannelse

I august 2015 er der igen i år to dages læringsfestival for alle kommunens 400 lærere og ledere på skoleområdet samt skolepædagogere. Overskriften er "Læring og Samarbejde". Det er en festival, som har fokus på at bruge de netværk der allerede er, og derudover skabe nye for at sikre vidensdeling på tværs af faggrænser og skoler. Der bliver 19 forskellige workshops  - som alle har skolereformens indhold, mål og rammer som "overligger".

 

Menu