Placering af containere

Der er nogle regler, der skal opfyldes, hvis du gerne vil have tømt dine containere.

Står dine containere det rigtige sted?

Din skraldemand skal dagligt tømme 200-300 containere - Det er et hårdt og opslidende job. Det er vigtigt, at din containere står placeret, så det er let for skraldemanden at tømme dem. Se en lille film om adgangsforhold her: (Husk lyd)

 

Krav til standpladsen og containerskjul

Standpladsen er det sted hvor dine affaldscontainere står

 • Dine containere skal stå sammen og de skal stå det samme sted fra gang til gang.
 • Containerne skal placeres på et let tilgængeligt sted (standplads). Der skal være mindst 10 cm mellem containerne og til siderne samt fri adgang i 90 cm’s bredde pr. container, så den enkelte container kan tømmes, uden at den anden container skal flyttes. 
 • Standpladsen skal have et jævnt og fast underlag for eksempel fliser, asfalt eller beton. 
 • Underlaget må ikke være græs, perlegrus, skærver eller brosten.
 • Containernes håndtag og hjul skal vende udad mod skraldemanden, så han kan hente en container uden at skulle vende den.
 • Der skal være lys ved standpladsen i den mørke tid.

Krav til adgangsvej

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen til det sted, hvor skraldebilen holder 

 • Adgangsvejen mellem skraldebilen og standpladsen skal være plan og med fast underlag lige som standpladsen.
 • Eventuelle låger og lignende skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Adgangsvejen skal være oplyst.
 • Der må ikke være stigninger eller fald på over 10 %, der findes dog særregler for stigninger på 10–25 %.

Hvis du ikke kan finde en placering, der lever op til tjeklisten, skal du selv stille containerne frem til vejen på afhentningsdagen.

Adgangsvej til skraldebilen. Der må max være 30 meter ind til din container, der skal være en bredde på 90 cm og en højde på 2,2 meter

Krav til kørevejen

Kørevejen er den vej, som skraldebilen benytter for at komme hen til dit hus. Rebild Kommune stiller bl.a. følgende krav til kørevejen:

 • Underlaget kan bære tunge lastbiler.
 • Biler, trailere og andet må ikke spærre vejen.
Kravet til vendeplads for skraldebilen er 15*15 m. og frihøjden skal være 4 m.
Kravet til vendeplads for skraldebilen er 15*15 m. og der skal være en frihøjde på 4 m.

Buske/træer skal beskæres

Du skal huske at beskære dine buske og træer, så de ikke vokser ind over adgangsvejen. 

Når der er sne:

På de ryddede veje

Affaldet hentes som normalt, hvis du har ryddet adgangsvejen ind til dine containere. Der skal være ryddet inden kl. 7. Hvis skraldemanden kommer før kl. 7, vurderer han om det er sikkert at hente containeren hvor den står.

På de veje hvor der ikke bliver ryddet sne

De steder, hvor der ikke bliver ryddet sne på vejene, og skraldebilen derfor ikke kan køre, skal du stille dit affald ud til den ryddede vej, hvis du vil være sikker på at få det hentet.

Menu