Planstrategi 2019 – offentlig debat om den kommende planlægning

Planstrategi 2019
Byrådet har den 29. august 2019 vedtaget Planstrategi 2019, som er byrådets strategi for den fysiske udvikling i Rebild Kommune i de kommende år. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029.

Planstrategien fungerer ligeledes som initiativ til offentlig debat forud for udarbejdelsen af en delvis revision af kommuneplan 2017-2029.

Se Planstrategi 2019 her

Planstrategien tager udgangspunkt i byrådet vision ”Et aktiv liv - sammen” nærmere bestemt visionens dele om ”balance mellem land og by” og ”mental sundhed og sund livsstil for alle”, og den indeholder målsætninger for den kommende planperiode.

Debat og borgermøder

Planstrategien er i offentlig debat fra den 2. september til den 28. oktober 2019.

Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger til den fremlagte planstrategi og ideer og forslag til den kommende revision af kommuneplan 2017-2029.

Send dem til Rebild Kommune på plan@rebild.dk, mærket planstrategi 2019. Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.

Alternativt kan du sende et brev til Hobrovej 110, 9530 Støvring, så det er modtaget af kommunen senest 28. oktober 2019

Efter debatfasen, vil de indkommende bemærkning blive behandlet af byrådet, som tager stilling til, om der skal foretages ændringer i planstrategien.

I debatperioden vil der blive afholdt 5 borgermøder, hvor planstrategien præsenteres og drøftes på en efterfølgende workshop

Du kan finde invitationen til borgermøderne her

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Rebild Kommune på plan@rebild.dk.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Dine oplysninger vil være tilgængelige for de medarbejdere som arbejder med planstrategien samt politikere.

Vær opmærksom på, at når du indsender et høringssvar, giver du samtidig samtykke til, at din adresse må blive offentliggjort. Navn, mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Rebild Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Oplysningerne vil blive gemt i kommunens journaliseringssystem.

Du kan kontakte Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Kontaktoplysninger til Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver finder du her.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Rebild Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Menu