Dagsordener og referater

Stabel af dokumenter - foto: www.colourbox.com
BEMÆRK: På grund af risikoen for spredning af coronavirus, har byrådet overgivet beslutningskompetencen for sit næste møde til Økonomiudvalget.

LÆS MERE: Læs mere om Økonomiudvalgets behandling af byrådets dagsorden her.

-------------------------------------------

Byrådet og fagudvalgene holder møder på disse tidspunkter:

  • Byråd: kl. 17.00
  • Arbejdsmarkedsudvalg: kl. 13.00
  • Børne- og Familieudvalg: kl. 15.00 
  • Kultur- og Fritidsudvalg: kl. 17.00
  • Sundhedsudvalg: kl. 16.00 
  • Teknik- og Miljøudvalg: kl. 16.00
  • Økonomiudvalg: kl. 8.00

Råd og nævn

Udover de politiske udvalg er der nedsat et antal råd og nævn. De har forskellige rådgivende og vejledende funktioner i forhold til det politiske arbejde.

Spørgetid

Har du et spørgsmål til byrådet? Her kan du læse, hvordan du benytter den spørgetid, der er forud for hvert byrådsmøde.

Menu