Dagsordener og referater

Stabel af dokumenter - foto: www.colourbox.com
Dagsordener og referater fra møder i fagudvalg og byråd er offentlig tilgængelige og du finder dem i menuen herover. Desuden er der offentlig adgang til byrådets møder, men de øvrige fagudvalg holder lukkede møder.

Bemærk: Resten af året afholdes alle byrådets møder i administraionsbygningen i Terndrup.

Der er mulighed for maks. 10 tilhørere i et tilstødende lokale, hvor lyden bliver transmitteret. 

Byrådet og fagudvalgene holder møder på disse tidspunkter:

  • Byråd: kl. 17.00
  • Arbejdsmarkedsudvalg: kl. 13.00
  • Børne- og Familieudvalg: kl. 15.00 
  • Kultur- og Fritidsudvalg: kl. 17.00
  • Sundhedsudvalg: kl. 16.00 
  • Teknik- og Miljøudvalg: kl. 16.00
  • Økonomiudvalg: kl. 8.00

Råd og nævn

Udover de politiske udvalg er der nedsat et antal råd og nævn. De har forskellige rådgivende og vejledende funktioner i forhold til det politiske arbejde.

Spørgetid

Har du et spørgsmål til byrådet? Her kan du læse, hvordan du benytter den spørgetid, der er forud for hvert byrådsmøde.

Menu