Tillægsreferat

Dato: 
Onsdag, 18. marts 2020 - 8:00
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring
78. Corona

Print 29.00.00-P30-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen har besluttet at lukke ned for fysisk fremmøde på alle offentlige arbejdspladser i alle ikke her og nu nødvendige funktioner i foreløbigt 14 dage. Det er nu implementeret eller i fuld gang med at blive det i alle dele af Rebild Kommune.

Forvaltningen vil på Økonomiudvalgets møde give en orientering om dette.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

Menu