Domsmænd og nævninge

Billede af dommer hammer
Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, har du nu muligheden for at søge optagelse på Rebild Kommunes grundliste for perioden 2020-2023.

Ansøgningsfristen om optagelse på Rebild Kommunes grundliste er nu overskredet. Vi har modtaget 221 ansøgninger. Grundlisteudvalget går nu i gang med at udvælge egnede borgere til grundlisten.

Hvor mange skal vælges?

Til grundlisten i Rebild Kommune skal udvælges 99 egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive lægdommere skal man være dansk statsborger.

Hvad indebærer opgaven

Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan du forvente at blive indkaldt i retten tre til fire gange om året. Hvis du er domsmand skal du dømme i samråd med jurister. Hvis du er nævning, skal du dømme sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, der straffes med fire års fængsel eller mere.

Nævninge og domsmænd bliver valgt for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023, og hvis du bliver udtaget, er du - med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten

  • skal være ustraffet
  • skal have valgret til Folketinget 
  • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten 
  • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven 
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog 
  • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,
  • ikke må være ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • ikke må være advokater og advokatfuldmægtige og præster i folkekirken og andre trosamfund.

Sammensætning af grundlisten

Der er ingen garanti for, at blive udtaget til Rebild Kommunes grundliste, selv om du opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Rebild Kommune.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensnit af befolkningen. Udvalget skal også sikre, at grundlisten repræsenterer forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, og den etniske minoritet, der svarer til deres andel af befolkningen.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som domsmand eller nævning på Domstolsstyrelsens hjemmeside

Menu