Håndbog for politikere

Gammel klokke på hvid baggrund - Foto: Colourbox
Velkommen til 'håndbog for politikere' - en guide til dit byrådspolitiske arbejde.

Som byrådsmedlem er du en del af den øverste ledelse i Rebild Kommune. Det vil sige, at du blandt andet er med til at fastlægge kommunens politikker og budgetter, at ansætte nye direktionsmedlemmer, ligesom du er ambassadør og talerør, og du udkæmper politiske slag.

Håndbogen letter adgangen og skaber overblik over en del af det omfangsrige materiale, du som byrådspolitiker skal sætte dig ind i.

Du har altid håndbogen lige ved hånden! Du kan tilgå håndbogen både via din PC, iPad eller mobiltelefon. Du finder håndbogens forskellige kapitler i menustrukturen øverst på denne side. 

Vision

Vores vision er den ledestjerne, der giver os retning og perspektiv og fungerer som vejviser mod at nå vores mål og ønsker.

I 2018 vedtog byrådet vision 2030: Et aktivt liv - sammen.

Byrådet holder visionsseminar hvert år i marts. Her er program og materiale for de foregående år:

Politikker og strategier

Som byrådspolitiker er du med til at udvikle og vedtage vores politikker, som er de overordnede retningslinjer for hvordan, vi vil nå vores mål inden for forskellige områder. 

Planer

Som byrådspolitiker er du med til at vedtage en række forskellige planer. Planerne beskriver hvordan og i hvilken retning, vi ønsker, at Rebild Kommune skal udvikle sig. Planerne dækker en række forskellige områder, og nogle gælder på det meget overordnede plan, som for eksempel Kommuneplan 2013, mens andre – for eksempel en lokalplan – er langt mere detaljerede. 

Menu