Kurser og konferencer

Kursus - foto: www.colourbox.com
Som medlem af byrådet får du mange tilbud om at deltage i kurser og konferencer. Men hvilke regler gælder hvis kommunen skal betale?

Du kan for kommunens regning deltage i

  • KL’s årlige topmøde med generalforsamling
  • KL’s årlige topmøde på det fagområde, hvor byrådsmedlemmet sidder i et stående udvalg
  • Kattegat-kursus for nyvalgte byrådsmedlemmer
  • Øvrige kurser og konferencer i begrænset omfang – forudsat at der er en direkte faglig relevans for det fagområde, hvor byrådsmedlemmet sidder i et stående udvalg – og indenfor en økonomisk ramme på max. 1.000 kr, årligt pr. byrådsmedlem inklusive både deltagergebyr og afledte omkostninger til transport m.v.

Desuden kan du frit deltage i alle arrangementer arrangeret af de lokale organisationer, som Rebild Kommune direkte er en del af: Det kan for eksempel være temamøder arrangeret af Nordjyllands Trafikselskab (NT), Kommunekontaktrådet (KKR) eller lignende.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte Pernille Bay Pedersen på pbpe@rebild.dk, eller telefon 99 88 76 07.

  • Se Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 18. juni 2014 (punkt 187).

Menu