Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Vedtagelse af lokalplan nr. 269 T1 – Tillæg til lokalplan 269 for centerområde i Støvring
  • Hobrovej 108, Støvring

  • Link til annonce

  • Offentliggjort: 30. marts 2020

  • Klagefrist: 27. april 2020

Snorupgårdsvej 9, 9240 Nibe – Opførelse af garage – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 27-03-2020

Klagefrist: 24-04-2020 kl. 23.59

Ømarksvej 3, Ømark, 9610 Nørager - § 16 b miljøgodkendelse

§ 16 b miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 26.03.2020

Klagefrist: 23.04.2020 kl. 23.59

Stausgaardsvejen 1, 9610 Nørager - § 21 screening for miljøvurderingspligt (VVM)

§ 21 screening for miljøvurderingspligt af slaggeudlægning under plansilo

Dato for offentliggørelse: 26.03.2020

Klagefrist: 23.04.2020  kl. 23.59

Stausgaardsvejen 1, 9610 Nørager - § 33 miljøgodkendelse

§ 33 miljøgodkendelse af slaggeudlægning under plansilo

Dato for offentliggørelse: 26.03.2020

Klagefrist: 23.04.2020  kl. 23.59

Støvring Vandværk - Dispensation for overskridelse af kvalitet for aggressiv CO2
Udkast til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2029 – Sørup – Udvidelse af Råbjergvej og afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 5

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 5

  • Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har en klageadgang i 4 uger og klagefrist d. 10. april 2020

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2029 – Sørup – Udvidelse af Råbjergvej

  • Tillæg nr. 5 er i høring i 8 uger og høringsfristen er d. 8. maj 2020

Dato for offentliggørelse: 13.03.2020

Fløevej 21, Fløe, 9530 Støvring - § 42

Anmeldelse efter § 42

Dato for offentliggørelse: 13.03.2020

Klagefrist: 14.04.2020 kl. 23.59

Lindenborgvej 50, 9260 Gistrup – opførelse af garage - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 13-03-2020

Klagefrist: 10-04-2020 kl. 23.59

Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring - § 16 a

§ 16 a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 10.03.2020

Klagefrist: 07.04.2020 kl. 23.59

Hjortholmvej 21, Brunholm, 9541 Suldrup - § 16 a miljøgodkendelse

§ 16 a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 10.03.2020

Klagefrist: 07.04.2020 kl. 23.59

Tirsdalsvej 1, Hellum, 9520 Skørping - § 16b tilladelse

§ 16 b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.03.2020

Klagefrist: 06.04.2020 kl. 23.59

Gl. Skørpingvej 35, 9500 Skørping - Tilslutnings- og nedsivningstilladelse

Tilladelse til tilslutning og nedsivning af regnvand fra et nyt boligområde

Dato for offentliggørelse: 09.03.2020

Klagefrist: 06.04.2020

 

Afgørelse Nysumbanen - Miljøgodkendelse

Sammenskrivning af vilkår, samt tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 for motorsportsbane

Miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 04-03-2020

Klagefrist: 01-04-2020 kl. 23.59

Nihøjevej 34, Øster Hornum - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse – Skift mellem dyretyper jr. § 15

Dato for offentliggørelse: 02.03.2020

Klagefrist: 30.03.2020 kl. 23.59

Hjedsbækvej 121, 9541 Suldrup – Opførelse af nyt stuehus – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 28-02-2020

Klagefrist: 27-03-2020 kl. 23.59

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakeringen i Bælum

Midlertidig udledningstilladelse på Stationsvej med flere, 9574 Bælum

Dato for offentliggørelse: 27.02.2020

Klagefrist: 26.03.2020

Stubberupvej 18, 9520 Skørping – Enfamiliehus med et boligareal på 180 m² i én etage. Erstatningsbyggeri for en nedrevet bolig – landzonetilladelse

Landzonetilladelse for Stubberupvej 18, 9520 Skørping

Dato for offentliggørelse: 19-02-2020

Klagefrist: 19-03-2020 kl. 23.59

Vedtagelse af lokalplan nr. 312 og kommuneplantillæg nr. 16 for centerområde i Støvring Ådale
  • Støvring Ådale 50, 9530 Støvring
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 14. februar 2020

Klagefrist: 13. marts 2020

Kjemtrupvej 10, Thulstrup, 9500 Hobro – Nyt stuehus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 14.02.2020

Klagefrist: 13.03.2020 k. 23.59

Ophævelse af åbeskyttelseslinjen indenfor området for lokalplan nr. 325

Miljøstyrelsen har træffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen indenfor lokalplan nr. 325. Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelsesloven § 69, stk. 1.

Denne afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. §48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28 januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. §88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her: Afgørelsen

 

Driften 5, 9574 Bælum – Opdeling af et eksisterende stuehus i to boliger - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 31.01.2020

Klagefrist: 28.02.2020 kl. 23.59

Menu