Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Skørpingvej 28, Siem, 9575 Terndrup - Offentliggørelse af planlovstilladelse

Tilladelse efter planloven til etablering af en sø på matrikel 4f Siem By, Siem

Offentliggørelse: 12.12.2019

Klagefrist: 09.01.2020

Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring - VVM-screening

Screeningsafgørelse

Klagefrist: 06.01.2020

Gåsemosevej 10, 9541 Suldrup - Lovliggørelse af Garage på 54 m² - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Plantegning

Dato for offentliggørelse: 06.12.2019
Klagefrist: 03.01.2020

Guldbækvej 146, 9530 Støvring – Opførsel af 170 m² udhus, hvor af 69 m² er integreret garage, 48 m² kælder samt 63 m² udnyttet tagetage - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Tegninger

Dato for offentliggørelse: 06.12.2019
Klagefrist: 03.01.2020

Conradsminde 23, 9610 Nørager – Påbud med vilkår for drift

Afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens §42 - Påbud med vilkår for drift

Offentliggørelsesdato: 05.12.2019

Klagefrist: 02.01.2020

Conradsminde 23, 9610 Nørager – Miljøgodkendelse

Afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens §41 - revurdering af miljøgodkendelse

Offentliggørelsesdato: 05.12.2019

Klagefrist: 02.01.2020

Tilladelse til udskiftning af rørbro i Halvkærs Rende

Tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning af rørbro i Halvkærs Rende

Dato for offentliggørelsee: 04.12.2019

Klagefrist 01.01.2020

Risgårdvej 11, Byrsted, 9240 Nibe - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse – Etablering af ny gyllebeholder

Dato for offentliggørelse: 04.12.2019

Klagefrist: 02.01.2020 kl. 23.59

Kirketerpvej 47, 9541 Suldrup - Ændret anvendelse fra eksisterende skole og skolefritidsordning til kulturhus – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Tegning

Dato for offentliggørelse: 29-11-2019

Klagefrist: 27-12-2019 kl. 23.59

Museumsvej 4, 9610 Nørager - Opførelse af nyt enfamiliehus Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 29-11-2019

Klagefrist: 27-12-2019 kl. 23.59

Grynderupvejen 21, 9610 Nørager - Opførelse af nyt stuehus – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 29-11-2019

Klagefrist: 27-12-2019 kl. 23.59

Vedtagelse af lokalplan nr. 321 – Boligområde, Haren og kommuneplantillæg nr. 19

Link til annonce

Vedtaget den 21. November 2019

Dato for offentliggørelse: 28.11.2019

Klagefrist: 25.12.2019

Vandløbstilladelse og naturdispensation til restaurering i Simested Å

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovnes § 3 til fjerne et reguleringsbygværk og udligne vandløbsbunden i Simested å, øst for Døstrupvej og vest for byen True.

Dato for offentliggørelse: 27.11.2019

Klagefrist: 02.01.2020

Gravlevvej 44, Gravlev, 9520 Skørping – Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af § 11 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 27.11.2019

Klagefrist: 27.12.2019 kl. 23.59

Påbud omkring skilte i Vorgård skov, Svanfolkvej 1, 9574 Bælum

Påbud omkring nedtagning af skilte i Vorgård skov, der begrænser offentlighedens adgang. Afgørelsen meddelse efter naturbeskyttelseslovens § 23 - "Offentlighedens adgang til skove".

Skiltevejledning

Dato for offentliggørelse: 26.11.2019

Klagefrist: 27.12.2019

Vandløbstilladelse til reparation af bro over Sønderup Å

Tilladelse efter vandløbsloven til at reparere en undermineret bro over Sønderup Å, ved Lille Østrupvej og Suldrupvej. Broen repareres med beton og grus.

Dato for offentliggørelse: 22.11.2019

Klagefristen: 20.12.2019

Hjedsbækvej 104, Sørup, 9530 Støvring - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse - Etablering af fodersilo

Dato for offentliggørelse: 20.11.2019

Klagefrist: 19.12.2019 kl. 23.59

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Guldbækken

Menu