Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Skolevej 1D, 9574 Bælum – Kunstgræsbane - Påbud om ændring af vilkår i nedsivningstilladelsen
Planlovsafgørelse: Etablering af sø på matr. nr. 1a Dragsgård, Bælum, Dragsgaardvej 6, 9574 Bælum

Tilladelse til etablering af sø efter planloven

Kortbilag

Oversigtskort

Klagevejledning

Dato for offentliggørelse: 07.11.2018

Klagefrist: 05.12.2018 kl. 23.59

Byrstedvej 55C, 9240 Nibe – opførelse af hytte – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse den 02.11-2018

Klagefrist den 30.11-2018 kl. 23.59

Skørpingvej 24, 9575 Terndrup – VVM-screening af skovrejsningssag

Skørpingvej 24, 9575 Terndrup

VVM-screening af skovrejsningssag

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 02.11.2018

Klagefrist: 30.11.2018 kl. 23.59

Siem Skovvej 7, 9575 Terndrup – VVM-screening af skovrejsningssag

Siem Skovvej 7, 9575 Terndrup

VVM-screening af skovrejsningssag

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 02.11.2018

Klagefrist: 30.11.2018 kl. 23.59

Ejstrupvej 10, 9575 Terndrup – VVM-screening af to skovrejsningssager

Ejstrupvej 10, 9575 Terndrup

VVM-screening af to skovrejsningssager

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 02.11.2018

Klagefrist: 30.11.2018 kl. 23.59

Bratbjergvej 9, Sønderup, 9541 Suldrup - § 16b tilladelse

Bratbjergvej 9, Sønderup, 9541 Suldrup

§ 16b tilladelse

Dato for offentliggørelse: 26.10.2018

Klagefrist: 23.11.2018 kl. 23.59

Bredgade 69, 9610 Nørager - etablering af forsinkelsbassin - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse den 26.10-2018

Klagefrist den 23.11-2018 kl. 23.59

Hedevej 48, 9575 Terndrup - Lovliggørelse af ridebane - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse den 26.10-2018

Klagefrist den 23.11-2018 kl. 23.59

Rosbjergvej 15, Rørbæk, 9500 Hobro - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Rosbjergvej 15, Rørbæk, 9500 Hobro

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 26.10.2018

Klagefrist: 23.11.2018 kl. 23.59

Vedtagelse af lokalplan nr. 310 – REGAN Vest, museum, samt offentliggørelse af sammenfattende redegørelse for Miljørapport
Vedtagelse af lokalplan nr. 313 for boliger på Hadsundvej (sygehusgrunden), Terndrup
  • Hadsundvej 32 (sygehusgrunden), Terndrup
  • Lokalplan nr. 313
  • Offentliggjort: 18. oktober 2018
  • Klagefrist: 15. november 2018
Vedtagelse af lokalplan nr. 317 for boligområde på Gl. Skørpingvej 35, Skørping og kommune-plantillæg nr. 10
  • Gl. Skørpingvej 35, Skørping
  • Lokalplan
  • Offentliggjort: 18. oktober 2018
  • Klagefrist: 15. november 2018
Ambercon Betonstøberi Juelstrupparken 23, Støvring - Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse
Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu