Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Tillæg til Spildevandsplan 2018-2029. Fjerntransport af spildevand fra Aars til Mariagerfjord Renseanlæg

Tillæg nr. 7  til Spildevandsplan 2018-2029 for Rebild Kommune. Fjerntransport af spildevand fra Aars i Vesthimmerlands Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg, Mariagerfjord Kommune, er endelig vedtaget af Rebild Kommunes Byråd den 18. november 2020.

Tillæg til Spildevandsplan

Bilag - detailkort Aars - Nørager

Bilag - detailkort Nørager - Hobro

Bilag - detailkort Aarestrup, Haverslev mfl.

Kavshøjvej 6, Torsted, 9541 Suldrup - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 25.11.2020

Klagefrist: 23.12.2020 kl. 23.59

Screeningsafgørelse vedrørende nye veje i Porsborgparken, 9530 Støvring, matr. 1t - Julstrup Præstegård, Buderup og 5d - Støvring By, Buderup

Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Dato for offentliggørelse: 25.11.2020

Klagefrist: 23.12.2020 kl. 23.59

Miljøvurdering af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018 - 2029. Boligområde Nøragervej 15, 9610 Nørager

Miljøvurdering

Dato for offentliggørelse: 19.11.2020

Klagefrist: 18.12.2020

Røde Møllevej 26, 9520 Skørping. Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand samt diffus nedsivning fra parkeringsareal

Tilladelse

Dato for offentliggørelse: 16.11.2020

Klagefrist: 16.12.2020

Midlertidig deponi af råjord Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
  • Landzonetilladelse
  • Dato for offentliggørelse: 13. november 2020
  • Klagefrist: 11. december 2020
Stubberhøjvej 3a, St. Brøndum, 9520 Skørping - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 10.11.2020

Klagefrist: 08.12.2020 kl. 23.59

Frendstrupvej 3, 9541 Suldrup - § 16 a miljøgodkendelse

§ 16 a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 06.11.2020

Klagefrist: 08.12.2020 kl. 23.59

Gl. Skørpingvej 35, 9520 Skørping – Revideret tilladelse til nedsivning og tilslutning af overfladevand

Tilladelse

Bilag 3

Bilag 4

Dato for offentliggørelse: 04.11.2020

Klagefrist: 02.12.2020

Kirketerpvej 0, 9541 Suldrup – 42 meter mast til mobilkommunikation– Landzonetilladelse

Landzonetilladelsen

Dato for offentliggørelse: 04-11-2020.

Klagefrist: 03-12-2020 kl. 23.59.

Stausgaardsvejen 1, Brorstrup, 9610 Nørager - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 04.11.2020

Klagefrist: 02.12.2020 kl. 23.59

Terndrup Fjernvarmeværk, Industriparken 30, 9575 Terndrup - § 21 screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Afgørelse

Dato for offentliggørelse: 03.11.2020

Klagefrist: 01.12.2020

Tilladelse til midlertidig tilslutning og udledning af oppumpet grundvand Katvadgrøften

Tilladelse

Bilag

Dato for offentliggørelse: 2. november 2020

Klagefrist: 30. november 2020

Støvring Ådale - Accept af midlertidig grundvandssænkning på Odderen

Accept af midlertidig grundvandssænkning

Dato for offentliggørelse: 2. november 2020

Klagefrist: 30. november 2020

Skørpingvej 26, Siem, 9575 Terndrup – Opførelse af 128 m² garage – Landzonetilladelse.

Landzonetilladelsen

Tegninger

 

Dato for offentliggørelse:

Den 02-11-2020

Klagefrist:

Den 30-11-2020 kl. 23.59

 

Ny kærvej 9, 9530 Støvring - Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje
Banesvinget 9-12, 9530 Støvring - Støvring Autoophug ApS - Tilslutningstilladelse til modtagerplads

Lovliggørelse af modtagerpladsen ved meddelelse af påbud om tilslutningstilladelse

Dato for offentliggørelse: 27.10.2020

Klagefrist: 24.11.2020

Skørping Nord 11, 9520 Skørping - Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt af nyetablering/udskiftning af kedler

Screeningsafgørelse

Dato for offentliggørelse: 15. oktober 2020

Klagefrist: 12. november 2020

Porsborgparken 17, 9530 Støvring - Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt af etablering af betonblandeværk

Menu