Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Industriparken 10, Haverslev, 9610 Nørager (matr.nr. 33, Haverslev By, Haverslev) - Tilslutningstilladelse til en ny vaskeplads

Tilslutningstilladelse til en ny vaskeplads

Bilag 5 - Kloaktegning og afløbsrende

Dato for offentliggørelse: 25.09.2020

Klagefrist: 23.10.2020

Afgørelse om miljøvurdering af tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2018 - 2029 - Høje Støvring Etape 3
Guldbækvej 129, 9530 Støvring – Opførelse af garage på 62 m², carport på 23 m², samt udhus på 34 m².- Landzonetilladelse
 • Landzonetilladelse
 • Dato for offentliggørelse: 22-09-2020
 • Klagefrist: 20-10-2020 kl. 23.59
   
Lokalplan nr. 324 - Forbud mod boliger i erhvervsområder
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 22. september 2020
 • Klagefrist: 20. oktober 2020
NY Kærvej 21, 9530 Støvring – Midlertidig beboelsespavillon, teknik- og opbevaringscontainer

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 18.09.2020

Klagefrist: 16.10.2020 kl. 23.59

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 – Solenergiplanlægning i kommuneplanen
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 18. september 2020
 • Klagefrist: 16. oktober 2020
Foreløbig indvindingstilladelse til at bore og prøvepumpe grundvand til yderligere undersøgelser, i forbindelse med tilladelse til vandindvinding til spise-lige afgrøder på Viborgvej 59, 9600 Møldrup

Tilladelse med bilag

Dato for offentliggørelse: 18.09.2020

Klagefrist: 16.10.2020

Endelig tilladelse til at indvinde grundvand til husdyrbrug på Mejlbyvej 67, Alstrup, 9610 Nørager

Tilladelse med bilag

Dato for offentliggørelse: 18.09.2020

Klagefrist: 16.10.2020

Hjedsbækvej 10, 9530 Støvring - Dispensation til anvendelse og højde

Dispensation fra lokalplan nr. 272

Dato for offentliggørelse: 16. september 2020

Klagefrist: 14. oktober 2020 kl. 23.59

Gammelholmvej 30, 9541 Suldrup – Opførelse af nyt stuehus – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse 

Dato for offentliggørelse: 15-09-2020.

Klagefrist: 13-10-2019 kl. 23.59.

Screeningsafgørelse til etablering af ny vej i Industriparken på matr. 8i i Haverslev By, Haverslev, 9610 Nørager

Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt 

Dato for offentliggørelse: 15.09.2020

Klagefrist: 13.10.2020 kl. 23.59

Gammel Viborgvej 58, Byrsted, 9541 Suldrup - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse - Skift mellem dyretyper jf. § 15

Dato for offentliggørelse: 14.09.2020

Klagefrist: 12.10.2020

Lokalplan nr. 335 - Sundhedshus i Støvring Ådale
 • Del af matr. nr. 8hk Støvring By, Buderup
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 11.09.2020
 • Klagefrist: 09.10.2020
Braulstrupvej 16, 9541 Suldrup - lovliggørelse af ridebaner - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 11-09-2020

Klagefrist: 09-10-2020 kl. 23.59

Albækvej 14, 9541 Suldrup. VVM-screening af skovrejsning

Vurdering og VVM-screening af skovrejsning

VVM-screeningsskema

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 07.09.2020

Klagefrist: 05.10.2020 

Hvalpsundvej 4, Boldrup, 9610 Nørager - § 16 b miljøtilladelse

§ 16 b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 04.09.2020

Klagefrist: 02.10.2020

Neptunvej, 9530 Støvring – Accept af midlertidig grundvandssænkning og tilladelse til udledning i forbindelse ledningsarbejde
Screeningsafgørelse til etablering af forlængelse af Neptunvej på matr. 10i Støvring By, Buderup, 9530 Støvring.

Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Dato for offentliggørelse: 03.09.2020

Klagefrist: 01.10.2020 kl. 23.59

NY Kærvej 9, 9530 Støvring – Fornyet landzonetilladelse. Modelflyveplads ved Støvring

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 02.09.2020

Klagefrist: 30.09.2020 kl. 23.59

Rebild Varmeværk, Rebild Kirkevej 1, 9520 Skørping - Accept af anmeldelse, § 60 i MCP bekendtgørelsen

Accept af anmeldelse § 60 i MCP bekendtgørelsen

Dato for offentliggørelse: 01.09.2020

Klagefrist: 29.09.2020

Vedtagelse af lokalplan nr. 331 - Regan Vest
Tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018 - 2029

Tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018 – 2029 + forslag til vedtægter for følgende lav er endelig vedtaget af Rebild Byråd den 26. august 2020:  

Regn- og Spildevandslauget Høje Støvring 88-126. Regn- og Spildevandslauget Høje Støvring 19-61 samt Regn- og Spildevandslauget Høje Støvring III.v

Hobrovej 168, 9530 Støvring – Etablering af fodboldgolfbane – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 28.08.2020

Klagefrist: 25.09.2020 kl. 23.59

Gammel Viborgvej 58, Byrsted, 9541 Suldrup - §20 afgørelse

§ 20 afgørelse - Etablering af ensilageopbevaringsanlæg

Dato for offentliggørelse: 28.08.2020

Klagefrist: 25.09.2020 kl. 23.59

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning på Guldbækvej 142, 9530 Støvring

Anmeldelse af skovrejsning

Bilag:

Dator for offentliggørelse: 27.08.2020

Klagefrist: 24.09.2020

VVM-screening af N-vådområde Lerkenfeld 2

VVM-screening

Kortbilag

Matrikler

Dato for offentliggørelse: 25.08.2020

Klagefrist: 22.09.2020

Tistedvej 16, Solbjerg, 9575 Terndrup - Tilladelse til vandindvinding til markvanding

Tilladelse med bilag

Dato for offentliggørelse: 25.08.2020

Klagefrist: 22.09.2020

Esgevej 1, 9610 Nørager – Opførelse af ny garage

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 24.08.2020

Klagefrist: 21.09.2020, kl. 23.59

Menu