Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Tilladelse til at etablere en ny boring til produktion af rullegræs på Rosbjergvej 4, Volstrup, 9500 Hobro samt tilladelse til at anvende boringen under eksisterende indvindingstilladelse

Tilladelse til at etablere boring samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 12.04.2019

Klagefrist: 10.05.2019 Kl. 23.59

Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring - Dispensation fra § 3 til nedgravning af rør og udledning til sø
Lyndbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping - § 21 screeningsafgørelse

§ 21 screeningsafgørelse om ikke VVM pligt til udlægning af slagger.

Dato for offentliggørelse: 11.04.2019

Klagefrist: 09.05.2019 kl. 23.59

Lyndbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping - § 33 miljøgodkendelse

§ 33 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 11.04.2019

Klagefrist: 09.05.2019 kl. 23.59

Gerdingvej 50, 9520 Skørping – Tillæg til godkendelse om opdeling af skydedage mellem forår og efterår
Risgårdvej 11, Byrsted, 9240 Nibe - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 05.04.2019

Klagefrist: 03.05.2019 kl. 23.59

Vedtagelse af lokalplan nr. 319 – Boligområde i Øster Hornum og kommuneplantillæg nr. 14
  • Estrupvej, Øster Hornum
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 5. april 2019
  • Klagefrist: 3. maj 2019
Røde Møllevej 4, 9520 Skørping - Etablering af stier og kanoisætningsplads ved Rebildcentret
Risgårdvej 7, 9240 Nibe - Afslag og påbud om retablering af sti
Delvis ophævelse af lokalplan nr. 18 – Torvet 3, Ø. Hornum

Afgørelse om delvis ophævelse af lokalplan nr. 18

Dato for offentliggørelse: 18-03-2019

Klagefrist: 15-04-2019

Mejlbyvej 67, Alstrup, 9610 Nørager - § 16b miljøgodkendelse/tilladelse

§ 16b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 15.03.2019

Klagefrist: 12.04.2019 kl. 23.59

Skindbjergvej 11, Skindbjerg, 9520 Skørping - § 12 miljøgodkendelse

§ 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 15.03.2019

Klagefrist: 12.04.2019 kl. 23.59

Ophævelse af skovbyggelinje ved lokalplan nr. 304 for Rådyret i Støvring

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen ved et område på Rådyret i Støvring omfattet af lokalplan nr. 304.

Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Menu