Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for centerområdet i Støvring Ådale og afgørelse om miljøvurdering
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 13. september 2019
  • Klagefrist: 11. oktober 2019
  • Høringsfrist: 8. november 2019
Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 321 Boligområde, Haren og forslag til tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017 og afgørelse om miljøvurdering
  • Haren, Støvring Ådale (Ny kærvej 9)
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 4. september 2019
  • Klagefrist: 2. oktober 2019
  • Høringsfrist: 2. oktober 2019
Planstrategi 2019 – offentlig debat om den kommende planlægning

Byrådet har den 29. august 2019 vedtaget planstrategi 2019, som er byrådets strategi for den fysiske udvikling i Rebild Kommune i de kommende år. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029. Planstrategien fungerer ligeledes som initiativ til offentlig debat forud for udarbejdelsen af en delvis revision af kommuneplan 2017-2029.

Nøragervej 10, 9610 Nørager – Høringsudkast § 8 stk. 3 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Høringsudkast – Dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone 

Dato for offentliggørelse: 27.08.2019

Høringsfrist: 11.09.2019 kl. 15.00

Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring - Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse

Sagsbeskrivelse:

Ansøger: Kærgaard I/S er en malkekvægsejendom som søger om etablering af ny kostald på 1.522 m2 og kalvestald på 600 m2. Desuden søges der om etablering af gyllebeholder med et overfladeareal på 744 m2, en møddingsplads på 140 m2, samt en ensilageplads.

Mulighed for inddragelse:

Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er tirsdag den 16.07.2019 kl. 15.30.

Kontaktinformation:

Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Nedlæggelse af vejareal ved Kinorevuen i Skørping

Høring

Dato for offentliggørelse: 12.06.2019

Høringsfristen: 07.08.2019

 

Menu