Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Hadsund – Islandsvej nr. 7 - Mariagerfjord Renseanlæg – Udbygning – Offentlig høring

Mariagerfjord Vand ønsker i samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Forsyning at udbygge Mariagerfjord renseanlæg.

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har vedtaget at igangsætte en offentlig debat om miljøpåvirkninger i forbindelse med en planlagt udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg. Debatfasen er første skridt mod udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).  I debatfasen opfordrer Mariagerfjord Byråd, borgere, organisationer og myndigheder m.v. til at komme med forslag og ideer til hvilke miljøpåvirkninger der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten.  Miljøkonsekvensrapporten er en del af ansøgningen om udbygning af renseanlægget. På baggrund af denne rapport skal Byrådet senere tage stilling til om udbygningen kan godkendes.

Når Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet vil denne ligeledes fremlægges offentligt til bemærkninger og kommentarer. Herefter skal Byrådet tage stilling til om Mariagerfjord kommune tillader at Mariagerfjord Vand går i gang med udbygning af renseanlægget.

Kom med ideer forslag i debatperioden

Debatfasen løber over 4 uger.  I den periode har alle mulighed for at komme med ideer, forslag og ønsker til hvilke miljøpåvirkninger man ønsker der skal undersøges nærmere og lægges til grund for Byrådets behandling af ansøgningen om udbygningen af renseanlægget. Efter debatfasens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere hvilke forhold som skal belyses i Miljøkonsekvensrapporten.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et oplæg til den kommende debat. 

Debatoplægget kan også ses på www.plansystemdk.dk,  fra den 27. maj 2019.

Offentligt møde

Onsdag den 12. juni afholdes der et offentligt møde om udbygningen, som et led i offentlighedsfasen. Alle er velkomne til at komme. Mødet afholdes i Hadsund Kulturcenter Kirkegade 2-4, Hadsund klokken 19 til 21.

Høringsfristen er den 23. juni 2019.

Ideer, forslag og ønsker mv. skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Fløevej 20A, Fløe, 9530 Støvring - Høringsudkast § 16a

Høringsudkast § 16a godkendelse

Dato for offentliggørelse: 23.05.2019

Høringsfrist: 24.06.2019 kl. 15.30

Gammel Viborgvej 58, Byrsted, 9541 Suldrup – Høringsudkast § 10 afgørelse

Høringsudkast § 10 afgørelse - Maskinhus

Dato for offentliggørelse: 23.05.2019

Høringsfrist: 06.06.2019 kl. 17.00

Byrstedhedevej 18, Byrsted, 9240 Nibe - Høringsudkast § 16b tilladelse

Høringsudkast § 16b tilladelse

Dato for offentliggørelse: 14.05.2019

Høringsfrist: 28.05.2019 kl. 15.30

Søndermarksvej 26, Stenild, 9500 Hobro - Høringsudkast § 16a miljøgodkendelse

Høringsudkast § 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 06.05.2019

Høringsfristen: 03.06.2019 kl. 15.30

Udlægning af grus i Haslevgård Å, 8 ugers høring af projektet

Udlægning af grus i Haslevgård Å, 8 ugers høring af projektet

Dato for offentliggørelse: 21.03.2019

Høringsfrist: 16.05.2019

Høring af ændret placering af nyt vandløb

Høring af ændret placering af nyt vandløb

Dato for offentliggørelse: 19.03.2019

Høringsfrist: 14.05.2019

Menu