Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Nysumbanen, Nysumgaardvej 8, 9610 Nørager – Høringsudkast § 33 Miljøbeskyttelsesloven

Høringsudkast - § 33 Midlertidig godkendelse til kørsel med udlejningsgokarts på Nysumbanen

Dato for offentliggørelse: 12.07.2019

Høringsfristen: 09.08.2019 kl. 14.00

Nysumbanen, Nysumgaardvej 8, 9610 Nørager – Høringsudkast § 21 afgørelse om VVM

Høringsudkast - § 21 afgørelse om ikke VVM-pligt efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Dato for offentliggørelse: 12.07.2019

Høringsfristen: 09.08.2019 kl. 14.00

Estrupvej 55, Estrup, 9530 Støvring – Høringsudkast §20 afgørelse - ensilageopbevaringsanlæg

Høringsudkast § 20 afgørelse - Ensilageopbevaringsanlæg

Dato for offentliggørelse: 11. juli 2019

Høringsfrist: 25. juli 2019 kl. 17.00

Skovmosevej 19, Rørbæk, 9500 Hobro – Høringsudkast § 16b miljøtilladelse

Høringsudkast § 16b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 10.07.2019

Høringsfrist: 01.08.2019 kl. 17.00

Offentliggørelse af forslag til restaureringsprojekt i Simested Å

Fjernelse af betonstryg, udligning af vandløbsbund og udlægning af gydebanker

Dato for offentliggørelse: 03.07.2019

Høringsfrist: 28.08.2019

Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring - Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse

Sagsbeskrivelse:

Ansøger: Kærgaard I/S er en malkekvægsejendom som søger om etablering af ny kostald på 1.522 m2 og kalvestald på 600 m2. Desuden søges der om etablering af gyllebeholder med et overfladeareal på 744 m2, en møddingsplads på 140 m2, samt en ensilageplads.

Mulighed for inddragelse:

Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er tirsdag den 16.07.2019 kl. 15.30.

Kontaktinformation:

Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Kjemtrupvej 2, Rørbæk, 9500 Hobro - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 24.06.2019

Klagefrist: 25.07.2019 kl. 17.00

Høring af reguleringsprojekt ved Langemose v. Aarestrup

Høring af reguleringsprojekt ved Langemose v. Aarestrup

Dato for offentliggørelse: 17.06.2019

Høringsfrist: 15.07.2019 kl. 23.59

Nedlæggelse af vejareal ved Kinorevuen i Skørping

Høring

Dato for offentliggørelse: 12.06.2019

Høringsfristen: 07.08.2019

 

Hadsund – Islandsvej nr. 7 - Mariagerfjord Renseanlæg – Udbygning – Offentlig høring

Mariagerfjord Vand ønsker i samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Forsyning at udbygge Mariagerfjord renseanlæg.

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har vedtaget at igangsætte en offentlig debat om miljøpåvirkninger i forbindelse med en planlagt udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg. Debatfasen er første skridt mod udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).  I debatfasen opfordrer Mariagerfjord Byråd, borgere, organisationer og myndigheder m.v. til at komme med forslag og ideer til hvilke miljøpåvirkninger der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten.  Miljøkonsekvensrapporten er en del af ansøgningen om udbygning af renseanlægget. På baggrund af denne rapport skal Byrådet senere tage stilling til om udbygningen kan godkendes.

Når Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet vil denne ligeledes fremlægges offentligt til bemærkninger og kommentarer. Herefter skal Byrådet tage stilling til om Mariagerfjord kommune tillader at Mariagerfjord Vand går i gang med udbygning af renseanlægget.

Kom med ideer forslag i debatperioden

Debatfasen løber over 4 uger.  I den periode har alle mulighed for at komme med ideer, forslag og ønsker til hvilke miljøpåvirkninger man ønsker der skal undersøges nærmere og lægges til grund for Byrådets behandling af ansøgningen om udbygningen af renseanlægget. Efter debatfasens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere hvilke forhold som skal belyses i Miljøkonsekvensrapporten.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et oplæg til den kommende debat. 

Debatoplægget kan også ses på www.plansystemdk.dk,  fra den 27. maj 2019.

Offentligt møde

Onsdag den 12. juni afholdes der et offentligt møde om udbygningen, som et led i offentlighedsfasen. Alle er velkomne til at komme. Mødet afholdes i Hadsund Kulturcenter Kirkegade 2-4, Hadsund klokken 19 til 21.

Høringsfristen er den 23. juni 2019.

Ideer, forslag og ønsker mv. skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Menu