Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Handicappolitik

Udkastet til den nye handicappolitik er nu i høring. Den er vedhæftet her i to versioner med samme indhold, men version 1 er velegnet for blinde og svagtseende der benytter en skærmlæser. Der er derfor ingen billeder i version 1. Version 2 er med billeder.

I høringsbrevet kan du læse lidt om baggrunden for handicappolitikken.

Høringsperiode: 19. november til mandag den 17. december 2018 kl. 8.

Høringssvar skal sendes til: handicappolitik@rebild.dk
 

Offentlig høring af forslag til Arbejdsmarkedspolitik for Rebild Kommune

Offentlig høring af forslag til Arbejdsmarkedspolitik for Rebild Kommune

Dato for offentliggørelse: Den 16. november 2018
Høringsfrist: Den 13. december 2018 klokken 12

8 ugers høring af restaureringsprojekt i Rebstrup Møllebæk ved Tøttrupvej

8 ugers høring af restaureringsprojekt i Rebstrup Møllebæk ved Tøttrupvej

Dato for offentliggørelse: 15.11.2018

Høringsfrist: 10.01.2019

Tilladelse til midlertidig sandfang i Mastrup Bæk – 4 ugers høring

Tilladelse til midlertidig sandfang i Mastrup Bæk – 4 ugers høring

Dato for offentliggørelse: 06.11.2018

Høringsfrist: 04.12.2018 kl. 23.59

Offentlighedens adgang mellem Ny Kærvej og Kærvej, 9530 Støvring.
Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 12 – Vindmølleplan og afgørelse om miljøvurdering
Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 320 – Område til offentlig formål i Støvring og kommuneplantillæg nr. 15 og afgørelse om miljøvurdering
  • Klepholmvej 11, 9530 Støvring
  • Lokalplan nr. 320
  • Offentliggjort: 18. oktober 2018
  • Klagefrist: 15. november 2018 (klage frist for afgørelse om miljøvurdering.
  • Høringsfrist: 15. november 2018
Høring vedr. udmøntning af decentralisering af dagplejens ledelse, sparring og vejledning

Den 14.11.18 udsendte Børne- og Familieudvalget udkast til udmøntning af decentralisering af ledelse, sparring og vejledning af dagplejen samt rettelser i styrelsesvedtægten og styrelsesvedtægtens bilag 4 i høring frem til den 12. december kl. 9.00.

 

Menu