Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Høringsudkast af screeningsafgørelse til byggemodning af Amtoften ved Strandvejen i Haverslev, 9610 Nørager

Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt - Høringsudkast

Dato for offentliggørelse: 01.07.2020

Høringsfrist: 30.07.2020 kl. 17.00

Påtænker nedlæggelse af privat fællesvej - Løgstørvej 189, 9610 Nørager
 • Høringsbrev
 • Offentliggjort: 26. juni 2020
 • Høringsfrist: 21. august 2020
Forslag til lokalplan nr. 331 - Regan Vest og afgørelse om miljøvurdering
 • Røde Møllevej 26, Oplev, 9520 Skørping
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 26. juni 2020
 • Klagefrist: 24. juli 2020
 • Høringsfrist: 24. juli 2020
Høring af Udkast til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018 - 2029 for Rebild Kommune

Rebild Kommune udsender hermed vedhæftede udkast til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018 – 2029 for Rebild Kommune.

Fjerntransport af spildevand fra Aars i Vesthimmerlands Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg, Mariagerfjord Kommune samt nedlæggelse af renseanlæggene i Aarestrup, Haverslev, Nørager, Stenild, Binderup Korsvej, St. Binderup, St. Binderup Kro og Borremose.

Udkastet er i høring fra den 25. juni 2020 til den 20 august 2020.

Kommunes afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 23. juli 2020.

Nedlæggelse af vejareal i Gravlev

Høringsbrev

Dato for offentliggørelse: 22.06.2020

Høringsfrist: 17.08.2020

Nedlæggelse af vejareal ved Vestre Alle i Støvring

Høringsbrev

Dato for offentliggørelse: 22.06.2020

Høringsfrist: 17.08.2020

Nedlæggelse af vejareal ved Horsensvej i Blenstrup

Høringsbrev

Dato for offentliggørelse: 22.06.2020

Høringsfrist: 17.08.2020

Isaksvej 26, Tranten, 9530 Støvring - Høringsudkast § 29 afgørelse

Høringsudkast § 20 afgørelse - Skift mellem dyretyper jr. § 15

Dato for offentliggørelse: 17.06.2020

Høringsfrist: 02.07.2020 kl. 17.00

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 - Solenergianlæg og afgørelse om miljøvurdering

·         Link til annonce

·         Offentliggjort: 29. maj 2020

·         Klagefrist: 26. juni 2020

·         Høringsfrist: 24. juli 2020

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 335 - Sundhedshus i Støvring Ådale og afgørelse om miljøvurdering
 • Del af matr. nr. 8hk Støvring By, Buderup
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 28. maj 2020
 • Klagefrist: 25. juni 2020
 • Høringsfrist: 12. juli 2020
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Kjeldals og Overvad-Vestby Bække

Forslag til udførsel af restaureringsprojekt sendes i 8 ugers høring. Projektet udføres i Kjeldals Bæk og Overvad-Vestby Bæk, hvor der blandt andet udlægges grus og fjernes spærringer.

Dato for offentliggørelse: 11.05.2020

Høringsfrist: 06.07.2020

Indledende debat for Kommuneplan 2021

Rebild Kommune er i gang med at udarbejde et forslag til Kommuneplan 2021. Heri er der en række emner som skal ændres.

Inden vi kommer for langt i planlægningen, vil vi gerne give mulighed for, at borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede kan komme med ideer og forslag til det forestående kommuneplanarbejde.

Se annoncen for indledende debat for Kommuneplan 2021 her

Høringsfrist: 1. maj 2020

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, herunder reglerne om aktindsigt.

Din bemærkning vil blive offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Høringssvar offentliggøres sammen med navn, adresse og mailadresse (hvis høringssvar er indsendt på mail). Telefonnummer oplyses ikke.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Alle de personoplysninger du indsender, vil være tilgængelige for de medarbejdere, som arbejder med sagen.

Rebild Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Oplysningerne vil blive gemt i kommunens journaliseringssystem.

Du kan kontakte Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Kontaktoplysninger til Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver finder du her.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Rebild Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Høring af politik: Omsorg og sundhed

Menu