Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Simested Å

Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Simested Å ved Volstrup Dambrug

Dato for offentliggørelse: 13.01.2020

Høringsfrist: 10.02.2020

Offentlig høring af forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 147 og afgørelse om miljøvurdering
Høring om aflysning af en del af lokalplan nr. 17 og afgørelse om miljøvurdering

Høringsfrist: 20. januar 2020

Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2029. Spildevandslauget Nibevej 4, 6 og 8, 9530 Støvring

Forslaget er i offentlig høring fra den 17. december 2019 og til den 11. februar 2020.

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 14. januar 2020.

Høring af budget 2020 - 2023

Høringsmateriale budget 2020-2023

 

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2020-23 den 19. september 2019. Grundlaget for høringen er samlet og klar til høringsperioden jf. nedenfor.

 

Høringsperioden er fra den 3. oktober til den 21. oktober 2019, hvor der er sidste frist for afgivelse af høringssvar kl. 08.00.

 

Høringsmaterialet vedrørende Budget 2020-23 finder du under budgetproces her.

  

Materialet består af følgende punkter, hvor nedenstående direkte link kan anvendes:

  1. Budgetprocedure 2020 - 23 - vælg Budgetproces
  2. Basisbudget 2020-2023.  - Vælg Budgetproces: Basisbudget 2020-23
  3. Børnetal og forudsætninger på børnehaveområdet og dagplejen fremgår af basisbudget 2020-23, under specielle bemærkninger for Børn og Familieudvalget. - Vælg Budgetproces: Basisbudget 2020-23 og læs under Børne- og Familieudvalget
  4. Elevtal og forudsætninger på SFO- og skoleområdet fremgår ligeledes af basisbudget 2020-23 under specielle bemærkninger for Børne- og Familieudvalget. - Vælg Budgetproces: Basisbudget 2020-23 – Børne- og Familieudvalget
  5. Den politiske behandling – Byrådets 1. behandling af budget 2020-23 den 19.09.2019, punkt 138.
  6. Fagudvalgenes behandling af budget 2020-23 på møder den 24. – 25. september 2019 – der henvises til mødereferaterne.
  7. Oversigt over ændringer indarbejdet i basisbudget 2020-23 fra Budget 2019 til budget 2020-23, indeholder ændringer fra budget 2019 til basisbudget 2020-23. - Vælg Budgetproces:  Ændringer fra oprindeligt budget 2019 til 2020
  8. Sparekatalog – Vælg Budgetproces:  Sparekatalog 2020 -23. Bemærk at det er forslag, som ikke er politisk behandlet eller indarbejdet i basisbudget 2020-23.

 

Basisbudget 2020-2023

Basisbudget 2020-2023 er udarbejdet ud fra retningslinjerne i budgetproceduren 2020-23.

 

 

Byrådet besluttede på Deres møde den 19. september pkt. 138, at forvaltningen til byrådets prioriteringer udarbejder et sparekatalog svarende til 2% ca. 27 mio. kr.

 

Oversigt over ændringer fra 2019 til 2020-23

De politiske ændringer til basisbudget 2020-23, som er indarbejdet i basisbudget 2020-23 – før Byrådets 1. behandling fremgår af ”Ændringer fra oprindeligt budget 2019 til 2020” 

 

Den politiske behandling

Der henvises endvidere til de politiske møder om budget 2020-23, hvor referater kan tilgås via kommunens hjemmeside.

 

Høringssvar

Der er tale om et omfattende budget og derfor også et komplekst høringsmateriale. Den enkelte institution kan derfor overveje, at prioritere høringssvaret i forhold til eget budgetområde, eventuelt efterfulgt af kommentarer til de respektive sektorområder og det samlede budgetforslag. LokalMed bør fremsende høringssvar gennem Deres Sektorudvalg.

 

Hvis der er afklarende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Fællescenter Økonomi.

 

Høringsmateriale bedes sendt elektronisk på følgende mailadresse: budget20@rebild.dk

Materialet vil efterfølgende blive sendt til politisk drøftelse på byrådets budgetdag den 22. oktober 2019.

 

Menu