Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Udlægning af grus i Haslevgård Å, 8 ugers høring af projektet

Udlægning af grus i Haslevgård Å, 8 ugers høring af projektet

Dato for offentliggørelse: 21.03.2019

Høringsfrist: 16.05.2019

Høring af ændret placering af nyt vandløb

Høring af ændret placering af nyt vandløb

Dato for offentliggørelse: 19.03.2019

Høringsfrist: 14.05.2019

Høringsbrev - Forslag til regulativ for det offentlige vandløb Odderbæk

Høringsbrev - Forslag til regulativ for det offentlige vandløb Odderbæk

Dato for offentliggørelse: 14.03.2019

Høringsfrist: 09.05.2019 kl. 15.30

Kiddalsvej 2, Stenild, 9500 Hobro - Høringsudkast §16a miljøgodkendelse

Høringsudkast §16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 14.03.2019

Høringsfrist: 15.04.2019 kl. 17.00

Risgårdvej 11, Byrsted, 9240 Nibe - Høringsudkast § 16a godkendelse

Høringsudkast § 16a godkendelse

Dato for offentliggørelse: 04.03.2019

Høringsfrist: 02.04.2019 kl. 15.30

8 ugers høring af vådområdeprojekt Lindenborg Å Udspring

8 ugers høring af vådområdeprojekt Lindenborg Å Udspring

Dato for offentliggørelse: 18.02.2019

Høringsfrist: 15.04.2019

Forslag til tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde i Øster Hornum - Lokalplan 319

Forslag til tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde i Øster Hornum - Lokalplan 319

Bilag 3 - Miljøscreening

Dato for offentliggørelse: 13.02.2019

Høringsfrist: 10.04.2019

Der kan klages over Kommunes afgørelse om miljøvurdering indtil den 13. marts 2019.

 

Menu