Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Skelund, Veddum, Korup - Korup Å- Restaurering af vandløbet - Offentlig høring

Mariagerfjord og Rebild Kommuner er ved at lave vandløbsrestaureringsprojekt i Korup Å. Projektet er nu kommet til, at der skal laves en vandløbsretlig afgørelse. En sådan afgørelse kræver at der laves en 8 uger høring, hvor lodsejere og andre intreserede kan komme med bemærkninger eller ændringsforslag.

 

Høringsmateriale (link til Mariagerfjord Kommunes hjemmeside)

 

Dato for offentliggørelse: 13.01.2021

Høringsfrist: 09.03.2021 kl. 16.00

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 122 T1 for boligområde ved Hermesparken, Støvring og afgørelse om miljøvurdering

Hermesparken og Dalgården, Støvring

Dato for offentliggørelse: 22. december 2020

Klagefrist (miljøvurdering): 19. januar 2021

Høringsfrist: 19. januar 2021

Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Sønderup Å
Forslag til lokalplan nr. 328 for boligområde ved Krogsvej, Skørping og kommuneplantillæg nr. 22 og afgørelse om miljøvurdering
  • Krogsvej 17B, 17 og 19, 9520 Skørping
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 24.11.2020
  • Klagefrist: 22.12.2020
  • Høringsfrist: 19.01.2021
Forslag til lokalplan nr. 334 for boligområde ved Nøragervej, Nørager og kommuneplantillæg nr. 24 og afgørelse om miljøvurdering
  • Del af Nøragervej 15, 9610 Nørager
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 24.11.2020
  • Klagefrist: 22.12.2020
  • Høringsfrist: 19.01.2021
Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Hyldal Møllebæk

Projekt om udlægning af gydebanker i den nedre del af Hyldal Møllebæk sendes i offentlig høring. Bemærkninger og forslag modtages.

Dato for offentliggørelse: 20.11.2020

Høringsfrist: 15.01.2021

Udkast til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018 - 2029. Boligområde ved Nøragervej 15, 9610 Nørager

Udkast til tillæg til Spildevandsplan

Dato for offentliggørelse: 19.11.2020

Høringsfrist: 14.01.2021

Høring Budget 2021

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2021-24 den 17. september 2020. Grundlaget for høringen er samlet og klar til høringsperioden.

Høringsmaterialet vedrørende Budget 2021-24 finder du her.

Høringsperioden er fra den 18. september til den 28. september 2020, hvor der er sidste frist for afgivelse af høringssvar kl. 08.00.

Høringsmateriale bedes sendt elektronisk på følgende mailadresse: budget2021@rebild.dk
Materialet vil efterfølgende blive sendt til politisk drøftelse på byrådets budgetdag den 29. september 2020.

Høring om fremtidig placering af Læringscenter Himmerland

Menu