Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2018 - 2029 - Høje Støvring Etape 3

Forslag til tillæg nr. 9 til spildevandsplanen

Dato for offentliggørelse: 23.09.2020

Høringsfrist: 19.11.2020

Ideer og forslag til kommuneplanen i forbindelse med planlægning for udvidelse af erhvervsområdet ved Industrivej i Terndrup
Forslag til lokalplan nr. 329, Boligområde, Høje Støvring etape 3, Støvring og kom-muneplantillæg nr. 20 og afgørelse om miljøvurdering
  • Området omfatter
    • Matrikel 1bq, Buderupholm Hgd., Buderup.
    • En del af 1iø, 1hv og 1nc, Buderupholm Hgd., Buderup.
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 23.09.2020
  • Klagefrist: 21.10.2020
  • Høringsfrist: 18.11.2020
Frendstrupvej 3, 9541 Suldrup - Høringsudkast § 16a miljøgodkendelse

Høringsudkast § 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 21.09.2020

Høringsfrist: 20.10.2020 kl. 15.30

Ekspropriation til etablering af boligområde i Sørup – del af matr.nr. 3d Sørup By, Sørup
Høring Budget 2021

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2021-24 den 17. september 2020. Grundlaget for høringen er samlet og klar til høringsperioden.

Høringsmaterialet vedrørende Budget 2021-24 finder du her.

Høringsperioden er fra den 18. september til den 28. september 2020, hvor der er sidste frist for afgivelse af høringssvar kl. 08.00.

Høringsmateriale bedes sendt elektronisk på følgende mailadresse: budget2021@rebild.dk
Materialet vil efterfølgende blive sendt til politisk drøftelse på byrådets budgetdag den 29. september 2020.

Stejlhøjvej 7, Gl. Nørager, 9610 Nørager – Offentliggørelse af ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse

Sagsbeskrivelse:

Stejlhøj v/Jens-Henrik Carøe Klitgaard har ansøgt om miljøgodkendelse efter § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl. Nørager, 9610 Nørager.

Ansøgningen vedrører produktion i eksisterende staldanlæg og ombygning af halvdelen af maskinhus til stald, etablering af ny plads til kalvehytter, inddragelse af gyllebeholder til opbevaring af husdyrgødning samt ny ensilageplads.

Mulighed for inddragelse:

Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er tirsdag den 29.09.2020 kl. 15.30.

Kontaktinformation:

Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Stubberhøjvej 3A, St. Brøndum, 9520 Skørping - Høringsudkast § 16a

Høringsudkast - § 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 14.09.2020

Høringsfrist: 13.10.2020 kl. 15.30

Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring – Offentliggørelse af ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse

Sagsbeskrivelse:

Oplev Hedegaard har ansøgt om miljøgodkendelse efter § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven på ejendommen Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring.

Ansøgningen vedrører produktion i eksisterende staldanlæg med ønske om overgang til ny stipladsmodel med mulighed for fleksibel produktion. Dyreholdet udvides ikke og der opføres ikke nye bygninger.

Mulighed for inddragelse:

Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er mandag den 28.09.2020 kl. 15.30.

Kontaktinformation:

Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Høring af politik: Omsorg og sundhed
Ny 8 uger høring af projekt ved Mølholm Mølle

Ny 8 uger høring af projekt ved Mølholm Mølle

Dato for offentliggørelse: 08.09.2020

Høringsfrist: 03.11.2020

Menu