Nordjysk socialaftale

pige - specialundervisning
Nordjysk socialaftale er en aftale mellem de 11 kommuner i Region Nordjylland og Regionsrådet om planlægning og udvikling på det specialiserede socialområde og inden for specialundervisning.

Nordjysk socialaftale sikrer en koordinering af borgernes behov for sociale tilbud indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. Den sikrer også en faglig udvikling i de tilbud som kommunerne og regionen driver, sådan at borgerne får de tilbud de har krav på, og at tilbuddene har en høj faglig kvalitet.

Menu