Helhedsplan for Støvring

Byrådet ønsker at få formuleret en helhedsplan for Støvring. Derfor har de nedsat et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg der skal komme med anbefalinger til helhedsplanen.
Logo for § 17 stk. 4-udvalget

En helhedsplan er – som ordet antyder – en plan der dækker bredt over udviklilngen af byen. Den skal blandt andet have fokus på infrastruktur, midtbyen, boliger, erhverv samt kultur, fritid og idræt. Samtidig er det en plan der skal sætte retning for Støvrings udvikling de næste mange år. Hovedlinjerne i helhedsplanen kan indgå i planstrategien og den næste kommuneplan.

Interessen er vigtig

Derfor har det været vigtig at de medlemmer der er valgt til udvalget har faglig indsigt og/eller interesse i et eller flere af de fokusområder. I udvalget sidder der ni borgere og seks poliltikere. I alt modtog kommunen ansøgninger fra 15 engagerede borgere der gerne ville være med i § 17 stk. 4-udvalget – som i øvrigt er det første i kommunens historie.

Hvem sidder i udvalget

Udvalgets medlemmer blev fundet gennem en åben invitation, som har været bragt i lokalaviserne samt på kommunens Facebookside. Herunder finder du en liste over medlemmerne.

Udvalgets medlemmer

Medlemmer fra byrådet

 • Leon Sebbelin (B), Borgmester; Formand for Økonomiudvalget; Formand for § 17, stk. 4-Udvalget
 • Lars Hørsman (L, Arbejdsmarkedsudvalget; Kultur- og Fritidsudvalget
 • Jesper Greth (V), Børne- og Familieudvalget
 • Kim Edberg Andersen (O), Formand for Teknik- og Miljøudvalget
 • Lene Schmidt Aalestrup (C ), Formand for Sundhedsudvalget; Børne- og Familieudvalget
 • Bruno Nielsen (A), Kultur- og Fritidsudvalget.

Eksterne medlemmer

 • Thorkild Bækkelund
 • Inge-Lene Ebdrup
 • Jeppe Bjerg Thanning
 • Gitte Christensen
 • Carsten Elfrom
 • Stefan Berg
 • Mia Bisgaard
 • Rasmus Gissel
 • Mogens Dam Andersen, valgt af Støvring-Sørup Lokalråd.

Udkast til helhedsplanen

Udvalget har holdt seks møder og det har resulteret i et udkast til en helhedsplan og som du kan se her (referaterne finder du nederst på siden):

Referater

Hvis du vil følge med i processen frem til nu, kan du læse referater fra de seks møder § 17 stk. 4-udvalget har holdt.

Menu