Plan- og klimastrategi 2015

Planstrategi 2015
Byrådet har vedtaget Plan- og klimastrategi 2015.

Plan- og klimastrategien udspringer af kommunens vision ”et sundt liv i en sund kommune” – og strategien viser retningen for de kommende års planlægning og tiltag indenfor byudvikling, natur, energi og klima.

Emnerne i Plan- og klimastrategien er blandt andet:

  • Byudvikling
  • Bynær natur
  • Klima- og energitiltag

Læs planstrategien her.

Hvad er en Plan- og klimastrategi?

Planstrategien er først og fremmest et politisk dokument, som indeholder byrådets strategi for det fremtidige arbejde i kommunen.
Det er også det dokument, som fastlægger den overordnede retning for revisionen af kommuneplanen.

Hvad siger loven?

Ifølge planloven skal en planstrategi indeholde følgende oplysninger.

  • Byrådets vurdering af og strategi for udvikling
  • Beskrivelse af den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen
  • Stillingtagen til om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller kun indenfor definerede temaer. 

Lokal agenda 21/klimastrategi

Rebild Kommunes lokale Agenda 21, er byrådets strategi og vision for arbejdet mod en bæredygtig udvikling.

Menu