Udviklingsplan for en del af Støvring Ådale

Kik over den nye bydel fra gangbroen
I disse år vokser Støvring i det område øst for jernbanen, der hedder Støvring Ådale. Byrådet har sat gang i en proces der skal sikre at området styrker og forbedrer den centrale del af byen. På den måde vil Støvring fortsat være en by hvor mennesker gerne vil bo og leve.

Processen startede tilbage i 2017 og der ligger på nuværende tidspunkt en såkaldt udviklingsplan for området. Det kan du læse mere om længere nede på siden. 

Lokalplan og designmanual har været i høring

Som en del processen er der blevet skrevet et forslag til en lokalplan med designmanul for områdets byggeri, gader og byrum, som har været i høring. 

Det er første trin i arbejdet med at gennemføre visionerne fra Udviklingsplanen BRIKKEN, som byrådet vedtog i foråret 2019.

Du kan se lokalplan og designmanual på denne side i boksen til højre under 'Vedtaget' (bemærk at lokalplan og designmanual ligger i samme dokument).

Se udviklingsplanen

Det er rådgiverteamet Arkplan og LE34 samt underrådgiver Projekt Gruppen (herefter Arklplan), der har skrevet den samlede udviklingsplan for Støvring Ådale. Du kan se udviklingsplanen og de plancher der hører til, her:

Bemærk at filerne er ret store.

Oprindeligt gav tre rådgiverteam hver sit bud på, hvordan området kan udvikles, og disse tre forslag har Arkplan bearbejdet til en samlet udviklingsplan. (Se mere nederst under 'Øvrig info'.)

Læs mere i den pressemeddelelse vi har sendt ud om godkendelsen af udviklingsplanen.

De næste trin

Hvis alt går vel, vil salg af de første byggegrunde kunne ske omkring årsskiftet 2019/2020. Det er dog vigtigt at understrege at det langt fra er sikkert det går så hurtigt, da der er mange ting der skal falde på plads. Herefter vil der blive bygget på området i etaper over en årrække.

Der bliver ikke udstykket parcelhusgrunde til private i området.

Baggrunden for projektet

Støvring har de seneste år oplevet stor vækst både i bosætning og erhverv. Byens mange nye tilflyttere – særligt i Støvring Ådale, har gjort det tydeligt, at der er behov for at se på, hvordan Støvring skal udvikle sig, så byen bliver ved med at være et attraktivt sted at leve og ikke mindst bosætte sig.

Derfor startede byrådet i 2017 en visionsproces for en del af Støvring Ådale – nærmere bestemt det areal du kan se på billedet herunder (gul markering).

Luftfoto af projektarealet - den gule markering viser hvilket område der planlægges for.

Der er store ambitioner med arealet, da det skal bidrage til udviklingen af hele byen, samt binde Støvring Ådale sammen med resten af Støvring.

Vision og udviklingsplaner for arealet

I starten af 2018 har vi talt med en række grundejerforeninger, råd, boligforeninger, handelstandsforeningen, investorer og ejendomsmæglere. Vi ville høre deres bud på, hvordan man bedst kan udvikle området. På den baggrund, og på baggrund af interview med en række eksperter inden for byudvikling, har byrådet udarbejdet en vision for arealet i Støvring Ådale.

————

Byrådets vision for projektarealet

Projektarealet skaber opmærksomhed omkring Støvring som en levende og attraktiv by med optimale rammer for mangfoldighed, fællesskab, aktiviteter, bosætning og socialt liv. Her er liv og tryghed hele dagen og alle årets dage og attraktivt at leve og bo på tværs af generationer og livsfaser.

Projektarealet binder byen sammen over jernbanen, styrker byens centrum og supplerer de funktioner byen allerede har. Området er inspirerende, understøtter multifunktionalitet og det sunde og aktive liv.

————

Med visionen er rammerne lagt for, hvordan byrådet ønsker arealet skal udvikle sig de kommende år – til gavn for alle byens borgere og borgerne i Rebild Kommune.

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan har fokus på byens udvikling – og ikke blot på 'de hårde ting' som bygninger og veje, men også på livet mellem husene.

Udviklingsplanen skal sikre at vi skaber et levende og attraktivt område, hvor mennesker har lyst til at være, leve og bo.

Hvis du vil læse mere om udviklingsplanen, kan du kigge i dokumentet ”Program for parallelopdrag" (ja, det hedder det) – særligt afsnittet om 'Visioner og programkrav' fra side 6.

Processen i korte træk

Få et hurtigt overblik over processen (åbner i nyt vindue):

Se det hele lidt fra oven

I videoen herunder kan du se hvordan arealet ser ud fra oven. Selvom der er lidt skyer, giver billederne et godt indtryk af hvor tæt området ligger på stationen.

Øvrig info

Tre forslag

I juni 2018 udvalgte byrådet tre rådgiverteam til at komme med bud på en udviklingsplan for området. Det var ArklpanLabland og C.F. Møller. Du kan se forslagene ved at klikke på firmanavnet. Bemærk at filerne er ret store.

I november 2018 pegede byrådet så på Arkplan som dem der skulle udarbejde den samlede uviklingsplan. Det kan du læse mere om øverst på siden.

Udbud

Oprindeligt var projektet sendt i udbud (som førte til valget at de tre team nævnt herover). Du kan se udbudsmaterialet herunder.

For at få et overblik over det meget omfattende materiale, kan du starte med "Program for parallelopdrag". Hvis du er interesseret i at læse hele materialet som har været i udbud, finder du det her.

Menu