Udviklingsplan for en del af Støvring Ådale

I disse år vokser Støvring i det område øst for jernbanen, der hedder Støvring Ådale. Byrådet har sat gang i en proces der skal sikre at området styrker og forbedrer den centrale del af byen. På den måde vil Støvring fortsat være en by hvor mennesker gerne vil bo og leve.
Arkplan - fra venstre: André Hundahl Esbersen, John Bo Nielsen, Willy Rosseel, Poul Aas - Foto: Allan Pinnerup - Rebild Kommune

Arkplan arbejder videre med udviklingsplanen

Tre rådgiverteam blev udvalgt til at komme med forslag på en udviklingsplan for området. Efter at have fået præsenteret de tre forslag har, byrådet peget på at Arkplan er dem der i samarbejde med Rebild Kommune skal lave den samlede udviklingsplan. 

Den samlede udviklingsplan bliver fremlagt for byrådet den 28. marts 2019. Herefter skal der laves lokalplan for området.

De to øvrige rådgiverteam der har givet et bud på udviklingsplanen er

 - Labland

 - C.F. Møller

Se forslagene

Hvis du vil se de tre forslag kan du hente dem henrunder. Vær opmærksom på at der er tale om forslag og plancherne viser dermed ikke nødvendigvis hvordan den endelige plan kommer til at se ud. Arkplans opgave er at lave en samlet udviklingsplan med de bedste elementer fra de tre forslag.

BEMÆRK: Filerne er ret store.

Baggrunden for projektet

Støvring har de seneste år oplevet stor vækst både i bosætning og erhverv. Byens mange nye tilflyttere – særligt i Støvring Ådale, har gjort det tydeligt, at der er behov for at se på, hvordan Støvring skal udvikle sig, så byen bliver ved med at være et attraktivt sted at leve og ikke mindst bosætte sig.

Derfor har byrådet startet en visionsproces for en del af Støvring Ådale – nærmere bestemt det areal du kan se på billedet herunder (gul markering).

Luftfoto af projektarealet - den gule markering viser hvilket område der planlægges for.

Der er store ambitioner med arealet, da det skal bidrage til udviklingen af hele byen, samt binde Støvring Ådale sammen med resten af Støvring.

Vision og udviklingsplaner for arealet

I starten af 2018 har vi talt med en række grundejerforeninger, råd, boligforeninger, handelstandsforeningen, investorer og ejendomsmæglere. Vi ville høre deres bud på, hvordan man bedst kan udvikle området. På den baggrund, og på baggrund af interview med en række eksperter inden for byudvikling, har byrådet udarbejdet en vision for arealet i Støvring Ådale.

————

Byrådets vision for projektarealet

Projektarealet skaber opmærksomhed omkring Støvring som en levende og attraktiv by med optimale rammer for mangfoldighed, fællesskab, aktiviteter, bosætning og socialt liv. Her er liv og tryghed hele dagen og alle årets dage og attraktivt at leve og bo på tværs af generationer og livsfaser.

Projektarealet binder byen sammen over jernbanen, styrker byens centrum og supplerer de funktioner byen allerede har. Området er inspirerende, understøtter multifunktionalitet og det sunde og aktive liv.
 

————

Med visionen er rammerne lagt for, hvordan byrådet ønsker arealet skal udvikle sig de kommende år – til gavn for alle byens borgere og borgerne i Rebild Kommune.

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan har fokus på byens udvikling – og ikke blot på 'de hårde ting' som bygninger og veje, men også på livet mellem husene.

Udviklingsplanen skal sikre at vi skaber et levende og attraktivt område, hvor mennesker har lyst til at være, leve og bo.

Hvis du vil læse mere om udviklingsplanen, kan du kigge i dokumentet ”Program for parallelopdrag" (ja, det hedder det) – særligt afsnittet om 'Visioner og programkrav' fra side 6.

Processen i korte træk

Få et hurtigt overblik over processen (åbner i nyt vindue):

Se det hele lidt fra oven

I videoen herunder kan du se hvordan arealet ser ud fra oven. Selvom der er lidt skyer, giver billederne et godt indtryk af hvor tæt området ligger på stationen.

Projektet har været i udbud

Projektet har været sendt i udbud som nu er afsluttet, men interesserede kan alligevel læse mere om detaljerne her. Det kan imidlertid være noget af en mundfuld, men for at få et overblik, kan du starte med "Program for parallelopdrag". Her er vision, delvisioner og programkrav beskrevet, og både det aktuelle område og hele Støvring er præsenteret.

Hele udbuddet

Hvis du er interesseret i at læse hele materialet som har været i udbud, finder du det her.

Menu