Bruger- og pårørenderåd

Ældre par på plejehjem - www.colourbxc.dk
Bruger- og Pårørenderådets medlemmer er i dialog med beboere, pårørende, personale og ledelse om, hvordan hverdagen for beboerne på de enkelte ældrecentre skal tilrettelægges.

Formål

Rådet skal medvirke til, at omsorgen for beboerne på det enkelte ældrecenter lever op til det serviceniveau og de kvalitetsstandarder, der er fastsat af Rebild Kommune.

Bruger- og Pårørenderådet inddrages blandt andet i dialog om fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats, som tager afsæt i Rebild Kommunes kvalitetsstandarder, og om forhold med betydning for beboernes personlige og sociale trivsel, herunder aktiviteter og samvær.

Bruger- og Pårørenderådet er desuden høringsberettiget i forhold embedslægens og kommunens tilsyn med det ældrecenter, som rådet er tilknyttet.

Medlemmer

Der afholdes årligt valg til Bruger- og Pårørenderådene, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg. Medlemmerne af Bruger- og Pårørenderådene vælges altså for en periode på 2 år.

Er du nysgerrig i forhold til hvem, der sidder i Bruger- og Pårørenderådet på et af vore ældrecentre, eller vil du gerne stille op til næste Bruger- og Pårørenderådsvalg? Så kan du kontakte os på tlf.: 99 88 99 88. 

Menu