Handicaprådet

Handicapparkering - www.colourbox.dk
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Formål

Rådet kan tage alle emner op som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer. 

Kontakt

Center Familie og Handicap, telefon: 99 88 99 88. 

Medlemmer - kan kontaktes på e-mail.

Formand
Thøger Elmelund Kristensen
Nibevej 194
Øster Hornum
9530 Støvring
Telefon: 24 43 19 13
E-mail: btekr@rebild.dk
Børne- og Familieudvalget, Rebild Kommune

Næstformand
Marianne Heilskov Hansen
Hermesparken 14
9630 Støvring
Telefon: 24 82 66 68
E-mail: heilskovlund@mail.dk
LEV

Randi S. Petersen
Ottrupgaard 9
9520 Skørping
Telefon: 41 10 88 12
E-mail: randistub@gmail.com
PTU Ulykke

Pernille Oppelstrup
Alléen 6
9610 Nørager
Telefon: 40 86 14 53
E-mail: Pernilleo@mail.dk
Spastikerforeningen 

Rikke Sahl
Bæveren
9530 Støvring
Telefon: 20 52 91 66
E-mail: rikkesahl@hotmail.com 
Autismeforeningen

Maybritt Toft Pedersen
Industrivej 4
9575 Terndrup
Telefon: 24 23 21 09
E-mail: bmape@rebild.dk
Medlem af Børne- og Familieudvalget

Niels Sandemann
Telefon: 99 88 77 77
Mobil: 23 35 71 16
E-mail: nisa@rebild.dk 
Centerchef, Center Familie og Handicap

Susan Starbæk Nielsen
Telefon: 99 88 83 73
Mobil: 41 77 62 62
E-mail: ssni@rebild.dk
Funktionsleder, Center Pleje og Omsorg

Sekretær for Handicaprådet
E-mail: handicapraadet@rebild.dk 
 

Stedfortrædere

Lene Schmidt Aalestrup for Thøger Elmelund Kristensen
Reites Allé 4
9530 Støvring
Telefon: 22 38 44 15
E-mail: bleaa@rebild.dk 
Sundhedsudvalget, Rebild Kommune

Margith Pedersen for Marianne heilskov Hansen
Telefon: 61 28 13 20
E-mail: margith_pedersen@hotmail.com
PTU Polio

(Afventer) for Randi S. Pedersen
 

Allex Lund Pedersen for Pernille Oppelstrup
Hermesparken 14
9530 Støvring
Telefon: 50 98 02 66
E-mail: allexlundpedersen@gmail.com
LEV

Henning Thygesen for Rikke Sahl
Højdedraget 160
9530 Støvring
Telefon: 53 28 85 27
E-mail: thygesenhm@gmail.com
Diabetesforeningen

Lars Helbæk Hørsman
Purkervej 20B
9520 Skørping
Telefon: 23 24 12 42
E-mail: blaho@rebild.dk
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Lis Otkjær Termansen for Niels Sandemann
Telefon: 41 77 61 17
E-mail: lote@rebild.dk  
Funktionsleder, Center Familie og Handicap

2020

Mødedatoer i 2020

 

28.01.2020

24.03.2020

26.05.2020

25.08.2020

20.10.2020

24.11.2020

2019

Tirsdag d. 22. januar - referat

Onsdag d. 20. marts - referat

Tirsdag d. 28. maj - referat

Tirsdag d. 20. august - referat

Mandag d. 8. oktober - referat

Tirsdag d. 26. november

2018

Alle møderne begynder klokken 16.30

Tirsdag den 24. januar - referat fra konstituering og mødereferat

Mandag den 12. marts - mødereferat

Tirsdag den 29. maj - mødereferat

Mandag d. 3. september - mødereferat

Tirsdag d. 27. november - mødereferat

2017

Alle møderne begynder klokken 16.30 i administrationsbygningen i Nørager

Tirsdag den 14. februar 2017

Tirsdag den 20. juni 2017

Tirsdag den 19. september 2017

Tirsdag den 31. oktober 2017

Tirsdag den 12. december - aflyst

 

Menu