Uddannelsesråd Rebild

Uddannelsesråd
Uddannelsesråd Rebilds formål er at øge fokus på ungdomsuddannelsesmulighederne i Rebild og omegnskommuner med henblik på at fastholde og udvikle antallet af unge i uddannelse fra Rebild Kommune. Formålet er endvidere, at øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige udvikling kommunen og uddannelsesinstitutionerne imellem i forhold til at støtte op om unge i uddannelse.

Uddannelsesråd Rebild består af repræsentanter fra Rebild Kommune samt ungdomsuddannelsesinstitutioner i Rebild Kommune og omegnskommuner.

Medlemmer

Rebild Kommune
Byrådsmedlem, Thøger Elmelund Kristensen, formand
Byrådsmedlem, Thomas Simoni Thomsen
Centerchef for Arbejdsmarked, Ann Frederiksen
Centerchef for Børn og Unge, Lene Hvilsom Larsen
Leder af Ungeenheden, Eline Kærgaard Brøndberg

Ungdomsskolen
Ungdomsskoleleder, Jens Skov Jørgensen
Elevrepræsentant fra Ungerådet, vakant

10. Klassecenteret
Skoleleder, Henrik Weinkouff

Støvring Gymnasium
Rektor, Jens Nielsen
Elevrepræsentant, vakant

Rebild Produktionsskole
Forstander, Peter Pilgaard

FGU (Forberedende Grunduddannelse)
Elevrepræsentant, vakant

Erhvervsskolerne Aars
Uddannelseschef, Anne Marie Johansen

Uddannelsesråd Rebilds opgaver

Rådets opgaver er at:

  • Medvirke til implementering af Rebild Kommunes politikker og strategier
  • Øge kendskabet til kommunens og uddannelsesinstitutionernes aktiviteter, ressourcer og strategier
  • Sikre et samspil med UU-Rebild (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
  • Sikre samspil med 10. Klassecenteret samt folkeskolens 9. klasser
  • Være dialogpart i alle aktuelle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser
  • Samspil og koordination i forhold til Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune
  • Gennemføre fælles arrangementer, f.eks. konferencer og fokusmøder
  • Støtte hinanden gensidigt til udvikling af nye tiltag
  • Fokus på uddannelsesinstitutionernes studiemiljø.

Menu