Valg til EU og Folketinget

Billede af stemmebokse
Søndag, den 26. maj 2019 er der Europa-parlamentsvalg og onsdag, den 5. juni 2019 er der Folketingsvalg. Valgene er din mulighed for at få indflydelse på hvilken retning Danmark og Europa skal gå.

Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019

  Danmark er medlem af EU og har 13 repræsentanter (medlemmer) i Europa-Parlamentet. Disse 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

  Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater, eller
  • er statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

  Pr. 1/7 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne (tidligere "umyndiggjort"), fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg. Valgkort udsendes automatisk til de berørte borgere.

  Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme i valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

  I menuerne ovenfor kan du finde flere oplysninger om Europa-Parlamentsvalget.

  Folketingsvalg den 5. juni 2019

  Onsdag, den 5. juni 2019 skal dankerne vælge hvilke politikere, der får plads i Folketinget.

  Efter grundlovens § 29 of folketingslovens § 1 har enhver valgret til Folketinget, der

  • har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget

  I menuerne ovenfor kan du finde flere oplysninger om Folketingsvalget.

  Menu