Valgplakater til Folketingsvalget

valg
Hvis du skal ud og hænge valgplakater op, skal du være opmærksom på, at der er visse regler du skal overholde. Reglerne for ophængning af valgplakater er nu ens over hele landet, hvor det hidtil har været byrådet, der afgjorde, hvornår valgplakater måtte hænges op.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Der skal ikke søges tilladelse til at hænge valgplakater op, men ønsker du at ophænge større plakater over 0,8 m2, bannere, skærme med levende tekst og billeder med videre, skal du stadig søge om tilladelse til det hos kommunen.

Valgplakater skal hænge så højt, at underkanten af plakaten er mindst 2,3 m over fortov eller cykelsti, og der skal være mere end 0,5 m fra kørebanekanten eller 0,3 m fra cykelstikanten til plakatens nærmeste kant. Valgplakater må ikke ophænges på samme pæle som autoriseret afmærkning, som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr. 

Valgplakaterne skal være påført navn og telefonnummer på kontaktpersonen. Ulovligt ophængte valgplakater vil blive nedtaget for partiets regning. Forinden vil kontaktpersonen blive varslet. Borgere er velkomne til at kontakte Rebild Kommune, hvis man ser en ulovlig ophængt valgplakat.

Du kan læse flere retningslinier på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Hvornår må valgplakater hænges op?

I forbindelse med ophængning af valgplakater til Folketingsvalget den 5. juni 2019 må dette tidligst ske 4. lørdag før valgdagen, det vil sige lørdag den 11. maj 2019 kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne tages ned?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore med videre) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen, det vil sige senest ved døgnets afslutning torsdag, den 13. juni 2019.

Menu