Valgplakter til Europa-Parlamentsvalget

Billede af valgplakat
Her kan du læse hvor og hvordan du må hænge valgplakater op og hvornår du skal sørge for at tage dem ned igen. Reglerne for at hænge valgplakater op er ens over hele landet.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Du skal ikke søge tilladelse til at hænge valgplakater op, men ønsker du at hænge større plakater op over 0,8 m2, bannere, skærme med levende tekst og billeder med videre, skal du stadig søge om tilladelse til det hos kommunen.

Valgplakater skal hænge så højt, at underkanten af plakaten er mindst 2,3 m over fortov eller cykelsti, og der skal være mere end 0,5 m fra kørebanekanten eller 0,3 m fra cykelstikanten til plakatens nærmeste kant. Valgplakater må ikke hænges op på samme pæle som autoriseret afmærkning, som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

Valgplakaterne skal være påført navn og telefonnummer på kontaktpersonen.

Du kan se en illustration af regler til opsætning af valgplakater herog læse flere retningslinier på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Hvornår må valgplakater hænges op?

I forbindelse med ophængning af valgplakater til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 må dette tidligst ske 4. lørdag før valgdagen, det vil sige lørdag den 4. maj 2019 fra kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne tages ned?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore med videre) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen, det vil sige senest ved døgnets afslutning mandag den 3. juni 2019.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvornår valgplakaterne til Europa-Parlamentsvalget tages ned. I Rebild Kommune har man besluttet, at valgplakater til Europa-Parlamentsvalget må tages ned på samme tidspunkt med valgplakaterne til Folketingsvalget. Det vil sige senest torsdag, den 13. juni 2019 ved døgnets afslutning.

Menu