Regler og priser

Regler og priser
Her kan du finde taksterne for 2020

Du vælger selv en containerstørrelse der passer til husstandens behov. Prisen for tømning af containeren afhænger af størrelsen på containeren.

Hvis du ønsker at ombytte din container til en anden størrelse koster det 220 kr. i ombytningsgebyr.

Ved tilmelding at et nyt hus leveres container til dagrenovation, genbrug og miljøkasse uden beregning.

Hvis du ønsker at købe en kompostbeholder koster den 250 kr. inklusiv levering. 

Se takstoversigten, for at se priser for dagrenovation m.m.

 

Regler for afbrænding

Som udgangspunkt er det ikke lovligt at afbrænde affald på bål eller i anlæg, som ikke er miljøgodkendte.
Du skal være opmærksom på, at træ der er behandlet med lak, lim, imprægnering og lignende betragtes som affald, og at det derfor ikke må brændes. 

Regler for afbrænding af blandt andet halm, kvas, haveaffald og bål

 

Affaldsplan

Byrådet har d. 18/12-14 vedtaget Rebild kommunes affaldsplan 2014-2024.

Kommunen skal hvert 6. år udarbejde eller revidere en 12-årig plan for affaldshåndtering.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi. På baggrund af ressourcestrategien vil det fremtidige arbejde med affaldshåndteringen i Rebild kommune tage udgangspunkt i 3 overordnede målsætninger:

  • Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer som er i det.
  • Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affaldet.
  • Der skal være kvalitet i genanvendelsen og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes.

 

Regulativ for husholdningsaffald

I regulativet kan du se, hvilke regler der gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.   

Formålet med regulativet er, at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.  

Regulativet er godkendt på byrådsmøde 21. september 2017. Regulativet træder i kraft 1. december 2017.

Regulativ for husholdningsaffald

Menu