Skole og pasning

Tavle med regnestykke 2+2=4 - foto: Rebild Kommune
Rebild Kommune tilbyder pasning og skole af høj kvalitet til dine børn. Det gælder lige fra vuggestuer og dagpleje over børnehaver og til folkeskolen. Efter folkeskolen kan man indenfor kommunens grænser forsætte på gymnasiet og der er ikke langt til en række øvrige ungdomsuddannelser.

Rebild Kommune vil sikre, at dine børn får de bedste muligheder for udvikling, læring og sammenhæng – herunder gode overgange og læring i et rummeligt miljø.

Barn der bager sandkage

Pasning

Rebild Kommune tilbyder pasning af børnene i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave og skolefritidsordning. Der er pladsgaranti. Det betyder at I som forældre er sikre på at få tilbudt en plads.

For børn i skolealderen er der mulighed for at gå i skolefritidsordning (SFO) både før og efter skoletid.

Skole

Der er ni skoler i Rebild Kommune med undervisning fra 0.- 9. klasse. Desuden har kommunen et 10. klasses center i Støvring. Kommunen tilbyder også specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, AK-klasse, erhvervsklasse og modtageklasser.

Hvis I ønsker det, kan jeres barn gå i friskole. Jeres barn kan også tage et eller flere år på en efterskole.

> Læs mere om Rebild Kommunes tilbud på skole- og pasningsområdet

Ung dame der smiler til kameraet i skolen - foto: Rebild Kommune

Ungdomsuddannelser

Inden for kommunens grænser kan vi tilbyde den almene studentereksamen - STX - på Støvring Gymnasium. Er det en erhvervsuddannelse, HF, HHX, HTX eller EUX der trækker, skal du til Aars, Aalborg eller Hobro. Men der er heller ikke langt med offentlig transport og toget stopper jo i både Støvring og Skørping.

Menu