Skolereform: Elever skal blive så dygtige, de kan

Aktive børn - www.colourbox.dk
Arbejdet med at omsætte reformen til hverdag foregår hver eneste dag på kommunens skoler. Henvend dig til dit barns skole hvis du vil vide mere om hvad reformen helt konkret betyder for dit barns skoledag.

Skolereformen betyder, at eleverne have en længere og mere varieret skoledag. Konkret skal eleverne have:

  • 30 timer ugentligt for 0. til 3. klassetrin
  • 33 timer ugentligt for 4. til 6. klassetrin og
  • 35 timer ugentligt for 7. til 9. klassetrin.

Som udløber af skolereformarbejdet, har vi lavet en fælles skole- og dagtilbudspolitik. Efter en god dialog med elever, medarbejdere og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet, vedtog byrådet i efteråret 2014 skole- og dagtilbudspolitikken.

Reformens formål

Målet med folkeskolereformen er mere læring, inklusion og trivsel for alle elever:

  • Læring: alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan
  • Inklusion: betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal være mindre
  • Trivsel: tilliden til folkeskolen skal styrkes blandt anden gennem respekt for professionel viden og praksis

Reformens indhold

I efteråret 2013 var centrale styre- og arbejdsgrupper være med til at skabe en fælles ramme. Rammen er fælles pejlemærke for skolerne i Rebild Kommune, mens vejen til at nå målene er forskellig fra skole til skole.
Arbejdet med reformens indhold er samlet i dokumentet Fremtidens Folkeskole på vej - i Rebild Kommune. Dette blev sammen med de fire dogmer motivation, mening, helhed og læring godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2014. Formålet med dogmerne er, at de skal være pejlemærker for den enkelte skoles initiativer og arbejde:

Motivation: alle indsatser og aktiviteter skal være drevet af elevernes individuelle motivation for læring og deltagelse. Derfor skal vi styrke skolens muligheder for fleksible tilgange til læring.

Mening: alle indsatser og aktiviteter skal være meningsskabende for eleverne, fordi det styrker lærings-processen.Derfor skal vi styrke skolens muligheder for at skabe læringsmål for og i samarbejde med eleverne.

Helhed: alle indsatser og aktiviteter skal medvirke til at skabe helhed og sammenhæng for eleverne. Derfor skal vi styrke skolens mulighed for at gå på tværs af organisatoriske strukturer, på tværs af faglige kompetencer og give mulighed for at samarbejde eksterne samarbejdspartnere.

Læring: alle indsatser og aktiviteter skal ses i sammenhæng med de læringsmål vi ønsker at opnå. Læringsmålene er omdrejningspunktet for skolens indsatser og aktiviteter.

Folkeskolelovens mål

• Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
• Elevernes trivsel skal øges

Ni film - Ni vinkler på reformen

Hvad siger interessenterne selv om folkeskolereformen – hvad er deres håb, drømme, visioner og intentioner med arbejdet med en længere og mere varieret skoledag? Nedenfor kan du se ni film med otte forskellige vinkler på reformen:

Samarbejde mellem SFO, klubber og foreninger

Børne- og ungeudvalget har nikket til tre ansøgninger fra SFOer i kommunen om lokalt forpligtende samarbejde mellem SFO og foreningsliv.
- De fire SFOer i Skørping, Suldrup, Øster Hornum og Karensmindeskolen er gået sammen med DGI, Rold Skov MTB samt Skov og Naturstyrelsen. Fokus er sundhed og motion ved at lære børn leg og basal teknik i forhold til mountainbike i kommunens natur.

- SFO'erne på Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolensamarbejder med Rolf Skov Golfklub. Ideen er at give elever fra 3.-5. klasse muligheden for at prøve kræfter med golfsporten.

- Øster Hornum Idrætsforening og SFOen ved Øster Hornum Børneunivers har fået midler til projektet ”Try it”. Det er et to-årigt projekt for børn fra 4. - 6. klasse i Øster Hornum, hvor børnene mindst to gange månedligt får mulighed for at prøve en række forskellige aktiviteter.

Læs mere her og vælg dagsordenspunkt nr 83.

Menu