SOSU-elev i Rebild – tid til at lære!

SOSU
Vil du have et job, hvor omsorg for andre er den centrale opgave og hvor du virkelig kan gøre en forskel? Har du lyst til at tage en uddannelse, hvor der hele tiden er fokus på dine faglige og personlige kompetencer? Så er uddannelsen som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent her i Rebild Kommune lige noget for dig!

Begge uddannelser er elevuddannelser, hvor du veksler mellem skoleophold og praktik på et af vores ældrecentre eller i hjemmeplejen.

Det er en bred praktisk og teoretisk sundhedsuddannelse, der ud over rigtig gode jobmuligheder, også er dit springbræt til en videreuddannelse inden for sundhedsområdet.

Hvorfor skal du være SOSU-elev hos os?

Julie er sosu-elev i Rebild Kommune
 • Hos os er du ikke en del af normeringen. Det vil sige, at vi hele tiden har fokus på dig og din uddannelse. Det er din læring og dine praktikmål der er vigtige. Her er faktisk tid til at lære.
 • Som elev bliver du fulgt tæt af din praktikvejleder, som støtter dig i at arbejde med målene for din praktik.
 • Uddannelsen giver mulighed for, at du kan videreuddanne dig inden for sundhedsområdet – for eksempel til sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut.
Jesper er sosu-elev i Rebild Kommune
 • Vi tager udgangspunkt i dine ønsker, behov og kompetencer. Derfor er du for eksempel også selv med til at vælge dit praktiksted, når vi sammen tilrettelægger din praktik.
 • Du er tilknyttet en uddannelsesansvarlig, der blandt andet koordinerer din praktik og har ansvaret for et godt læringsmiljø med planlagt undervisning og plads til refleksion.
 • På vores arbejdspladser er der plads til alle – også til dig, der har særlige behov.

Dine opgaver hos os

Din vigtigste opgave er at hjælpe mennesker, der på grund af alder eller sygdom har brug for omsorg, pleje eller sygepleje i deres dagligdag.

I Rebild Kommune yder vi hjælp til selvhjælp – rehabilitering. Det betyder, at du også skal vejlede og motivere borgerne til selv at udføre de daglige gøremål de kan i stedet for at gøre det for dem.

Praktiksteder

Vi uddanner elever på alle vores ældrecentre og i hjemmeplejen – med samme høje kvalitet.

På Terndrup, Støvring og Haverslev Ældrecenter er der mødested for hjemmeplejegrupperne. 

Søg nu!

Er uddannelsen noget for dig, kan du læse mere om det praktiske herunder. 

Hold øje med vores hjemmeside: rebild.dk/borge/ledige-stillinger, facebookside og ugeaviserne for ledige stillinger.

Social- og sundhedshjælperelev

Som social- og sundhedshjælper skal du kunne arbejde på et ældrecenter og i hjemmeplejen. Derfor tilbyder vi i Rebild Kommune at din praktikuddannelse foregår begge steder.

Uddannelsen består af

Som social og sundhedshjælperelev vil du primært blive uddannet til at varetage opgaver inden for: personlig pleje, praktisk hjælp og rehabilitering hos borgere i alle aldre, dog vil de fleste være ældre mennesker.
Du vil, i tæt samarbejde med andre faggrupper arbejde med udgangspunkt i borgernes behov, og der vil være være støtte og vejledning fra en praktikvejleder samt en ansvarlig vejleder gennem dine praktikforløb. 

Uddannelsens forløb 

Uddannelsen varer et år og to måneder og veksler mellem skole og praktik.  
Skoleperioderne bliver vurderet efter karakterskalaen og praktikperioderne vurderes bestået/ikke bestået. Den sidste skoleperiode er afsat til den afsluttende prøve.

Skoleperioderne foregår på SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg og du vil komme til at gå i klasse med elever fra andre kommuner i regionen.

Undervisningen vil omhandle pleje og dokumentation, rehabilitering og social og sundhedsfaglig indsats, psykologi og kommunikation, social og sundhedssektoren, og arbejdsmiljø.

Der vil være mulighed for lønnet praktik i udlandet i 3. praktikperiode.

Optagelseskrav 

Rebild kommune ansætter årligt 12 social og sundhedshjælperelever fordelt på to optag.

For at blive social og sundhedshjælperelev i Rebild Kommune skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren minimum 2.

Vær opmærksom på, at:

 • kommer du lige fra folkeskolen skal du have grundforløb 1 og bestået grundforløb 2 (læs mere om grundforløb her)
 • er du under 25 år skal du have bestået grundforløb 2 (læs mere om grundforløb her)
 • er du over 25 år skal du real kompetencevurderes og ud fra denne tilrettelægges dit uddannelsesforløb. 

Adgangskravene skal sikre at du kan nå målene for uddannelsen.

Udover de faglige kvalifikationer vil vi til en ansættelsessamtale spørge ind til dine personlige kompetencer. 

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden i praktikkerne foregår fortrinsvis i dagvagt, men for læringens skyld vil du også skulle arbejde i nogle få aften og nattevagter.  

Mødetiderne er forskellige fra det ene praktiksted til det andet, men som udgangspunkt vil de være:

Dagvagt: 7.00-15.00 eller 7.00-13.00

Aftenvagt: 15.00-23.00

Nattevagt: 23.00-07.00

Under din uddannelse må du må forvente, at skulle arbejde i weekender og på helligdage jf. overenskomsten.

Som social og sundhedshjælperelev får du løn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant erfaring indenfor overenskomstområdet på gennemsnitlig 24 timer pr. uge. Vær opmærksom på, at erfaringen ikke må være ældre end 4 år. 

 

Social- og sundhedsassistentelev

Som social- og sundhedsassistent kan du kunne arbejde på et sygehus, i psykiatrien, på bosteder, på ældrecentre og i hjemmeplejegrupper.

Rebild Kommune samarbejder med Region Nordjylland om praktikuddannelsen og det vil være i regi af Region Nordjylland du får din psykiatri- og sygehuspraktik, mens din praktik i primær sektor vil foregå på et af ældrecentrene og i hjemmeplejen i Rebild Kommune.

Uddannelsen består af

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en autoriseret uddannelse hvor man forpligter sig til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Under din uddannelse kommer du til at løse opgaver indenfor ”Det nære sundhedsvæsen” og” Det sammenhængende borgerforløb”. Det betyder at du bliver uddannet til at kunne samarbejde bredt med læger, sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig uddannelse. På den måde sikrer vi at borgeren får den hjælp de skal bruge, uanset om det er regionen eller kommunen der har ansvaret for vekommende.

Som Social og sundhedsassistent bliver man uddannet både indenfor Serviceloven og Sundhedsloven. Af opgaver kan nævnes, grundlæggende sygepleje, personlig pleje, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, dokumentation, medicinadministration, rehabilitering, vejledende og koordinerende opgaver.

Uddannelsens hovedforløb

Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger og vekles mellem skole og praktik. 
Skoleperioderne bliver vurderet efter karakterskalaen og praktikperioderne efter bestået/ikke bestået. Den sidste skoleperiode er afsat til afsluttende prøve.

Skoleperioderne foregår på SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg og du vil komme til at gå i klasse med elever fra andre kommuner i regionen.

Undervisningen vil omhandle forebyggelse og rehabilitering, koordinering, dokumentation og kvalitetssikring, sygepleje, somatisk og psykiatrisk sygdomslære, farmakologi, sundhedspædagogik og kommunikation.

Der er mulighed for lønnet praktik i udlandet i 3. praktikperiode.

Social og sundhedsuddannelsen er meritgivende i forhold til at søge ind på de mellemlange videregående uddannelser på området. Du kan se mere om merit på UCN's hjemmeside.

Optagelseskrav

Rebild Kommune optager og ansætter årligt 18 social- og sundhedsassistentelever. Derudover er vi praktiksted for social- og sundhedsassistentelever som er ansat i Regionen Nordjylland.

For at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev skal du have følgende kvalifikationer:

 • Du skal have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 ved uddannelsesstart
 • Du skal have gennemført kursus i elementær brandbekæmpelse 
 • Du skal have gennemført kursus i førstehjælp på mellem niveau
 • Er du uddannet SSH, kan du blive optaget som SSA-elev med merit. 

Er du over 25 år skal du realkompetencevurderes således vi kan tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

Adgangskravene skal sikre at du kan nå målene for uddannelsen.

Ud over de faglige kvalifikationer vil vi til en ansættelsessamtale spørge ind til dine personlige kompetencer. 

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden i praktikkerne foregår fortrinsvis i dagvagt, men for læringens skyld vil du også  skulle arbejde i aftenvagter og nattevagter. 

Mødetiderne er forskellige på de enkelte praktiksteder, men som udgangspunkt vil de være:

Dagvagt: 7.00-15.00 eller 7.00-13.00

Aftenvagt: 15.00-23.00

Nattevagt: 23.00-07.00

Under din uddannelse må du må forvente, at skulle arbejde i weekender og på helligdage jf. overenskomsten.

Hvis du er over 25 år, og har et års relevant erhvervserfaring indenfor overenskomstområdet på gennemsnitlig 24 timer pr. uge. Erfaringen må ikke være ældre end 4 år.

 

Søg allerede nu

Har det vakt din interesse, så hold øje med vores hjemmeside for ledige stillinger.

 

Menu