Sprogvurdering af de 2 til 3-årige

Bogstaver - foto: www.colourbox.dk
Alle børn sprogvurderes for at sikre deres udvikling af sproglige kompetencer

Alle børn bliver sprogvurderet for at de kan få gode muligheder for at udvikle deres sproglige kompetencer. Sproget er nemlig vores vigtigste kommunikationsredskab. Det er gennem sproget, at vi forstår verden, sætter ord på ting, følelser og oplevelser. 

I dagtilbud sprogvurderes alle børn i alderen omkring tre år. Det er det enkelte dagtilbud, der afholder sprogvurderingen.  

Børn, der bliver passet hjemme, skal ligeledes have foretaget en sprogvurdering. Sprogvurderingen af børn, der passes hjemme, skal ske omkring to års alderen. Du har som forælder pligt - jævnfør dagtilbudsloven - til at lade dit barn deltage i en sprogvurdering og eventuel efterfølgende sprogstimulering, uanset om dit barn går i et dagtilbud eller ej. 

Hvad er en sprogvurdering?

En sprogvurdering er en vurdering, der foregår som en leg med barnet. Det er altid en uddannet sprogpædagog, der tilrettelægger og foretager vurderingen, og den foregår et sted, hvor barnet er trygt. Går barnet i børnehave, vil det foregå i børnehaven. Bliver barnet passet hjemme, vil sprogvurderingen som udgangspunkt foregå i hjemmet med mindre andet aftales.

Legen er målrettet til at registrere barnets sproglige udvikling. Det er på den måde et arbejdsredskab for pædagogerne, som sikrer, at de – i samarbejde med forældrene – får den bedste mulighed for at hjælpe barnet med de bestemte sproglige forudsætninger, som det har.

Nogle gange viser resultatet af en sprogvurdering, at et barn har behov for, at der bliver iværksat forskellige sprogstøttende aktiviteter og sprogstimulering. Det kan for eksempel være at øve rim og remser, mundmotoriske lege og balanceøvelser eller på anden vis at udfordre barnets sproglige kreativitet og udvikle dets interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal.

Du kan altid spørge personalet i børnehaven om dit barns sprogudvikling eller kontakte PPR.

Du kan desuden læse mere om sprogvurderinger på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Menu