Styrelsesvedtægt - skole

blyanter - foto: www.colourbox.dk
Styrelsesvedtægten giver sammen med de tilhørende bilag rammen for driften af skolerne i Rebild Kommune. Den indeholder de politiske bestemmelser, der gælder for folkeskoleområdet.

Styrelsesvedtægten sikrer forældrene indflydelse på skolerne gennem etablering af skolebestyrelser ved alle kommunale skoler, som det er fastsat i Folkeskoleloven.

Formålet med skolebestyrelserne er, at forældrene i et positivt og konstruktivt samarbejde med skolen får indflydelse på de overordnede principper for skolens virksomhed.

Styrelsesvedtægten kan ændres med en forudgående høring ved skolebestyrelserne. Styrelsesvedtægten ændres løbende, og den består af selve styrelsesvedtægten samt en række bilag.

 

Se Styrelsesvedtægt (Revideret april 2019).

Bilag 1

Børne- og Ungepolitik 2018-2022

Bilag 2
Kompetencefordelingsplan (revideret januar 2018)

Bilag 3
Skolestruktur (revideret januar 2018)

Bilag 4
Rammer for undervisningens ordning (revideret januar 2018)

Bilag 5
Specialundervisning (revideret januar 2018)

Bilag 6
Andre forhold (revideret januar 20128)

Bilag 7
Regler for valg til skolebestyrelse (revideret januar 2018)

Menu