Tilbudsportalen

Vi vokser sammen - Colourbox.dk
Tilbudsportalen skal bidrage med et overblik over tilbud og udvikling på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Du kan sammenligne tilbud og finde relevante oplysninger om tilbuddene - både som borger og sagsbehandler. Tilbud du kan finde er blandt andet dagtilbud, midlertidig- og længerevarende ophold, væresteder, handicapboliger, beskyttet beskæftigelse og lignende.

Specialtilbud

Formålet med Tilbudsportalen er at styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte. 

Tilbudsportalen skal styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger og blandt andet være med til at skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud, der er registreret i portalen. 

Det seneste, som Tilbudsportalen omfatter, er plejehjem og plejeboliger. Den omfatter således flere tusinde tilbud på det sociale område, men der vil stadig være tilbud, som den ikke omfatter.

Indberetning

Det er den enkelte institution der i samarbejde med myndigheden i pågældende kommune, der sørger for indberetningen. Portalen administreres af Socialstyrelsen, der sørger for, at de indsamlede oplysninger bliver offentligt tilgængelige.

Menu