Genudbud af byudviklingsområde i Støvring Ådale

Rebild Kommune igangsatte den 13. maj 2020 grundudbud af Støvring Ådale, hvor en køber skulle erhverve en
ca. 44.715 m2 stor grund beliggende øst for jernbanestationen i Støvring. Køber skulle desuden opføre
Sundhedshuset samt Torvet som efterfølgende overtages af Rebild Kommune.

Efter udbudsperioden som ligeledes indebar en forhandlingsrunde, viste det sig, at modtagne tilbud indeholdte
en række væsentlige fravigelser til kravene i udbudsmaterialet, som medførte, at grundudbuddet blev
annulleret.

Rebild Kommune her derfor besluttet at tage en del af fravigelserne til efterretning og genudbyder projektet.
Ny udbudsstart bliver den 30. oktober 2020 og Rebild Kommune håber I den forbindelse, at interesserede
bydere vil afgive bud.

Abonnér på udbud

Menu