Varmeplan

Varme
Varmeplanen redegør blandt andet for aktuelle fremtidige varmeforsyningsmuligheder, og hvilke mål Rebild kommune, i et samarbejde med fjernvarmeværkerne, vil arbejde hen i mod.

Byrådet i Rebild Kommune har den 14. oktober 2010 godkendt 'Status og plan for varmeforsyningen i Rebild Kommune' som arbejdsgrundlag for den videre varmeplanlægning i kommunen.  I dag sker varmeplanlægningen ved, at Rebild Kommune godkender projektforslag for nye kollektive varmeforsyningsområder, for eksempel når der planlægges for nye boligområder.

Hvad gælder for min ejendom?

Plandata.dk kan du se afgrænsningen af de kollektive varmeforsyningsområder, som består af områder til individuel naturgasforsyning eller fjernvarme. Du kan ligeledes få vist hvilke ejendomme, der er pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt.

Hvad betyder tilslutningspligt?

Hvis en ejendom er pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt kan forsyningsselskabet opkræve tilslutningsafgift og en fast årlig afgift. Tilslutnings-/forblivelsespligten indebærer alene, at man skal betale de fastsatte afgifter og skal tillade, at de nødvendige tekniske anlæg bliver etableret. Der er derimod ikke nogen aftagepligt. Man kan således godt etablere en alternativ varmekilde, som for eksempel en varmepumpe, og aftage varme derfra, såfremt afgifterne til den kollektive forsyning betales.

For nyopførte lavenergibebyggelser har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten. Det gælder dog kun for nye bygninger opført som lavenergibebyggelse og ikke eksisterende bygninger, som efterisoleres, så de opholder bygningsreglementets energirammer for lavenergibyggeri.

Yderlig information

Hvis du har yderligere spørgsmål til varmeplanen kan du kontakte pbv@rebild.dk.

Menu