Vision- og strategiplan for it på skoleområdet

Drenge med tablet - www.colourbox.dk
I maj 2013 blev vision- og strategiplanen for it på skoleområdet vedtaget. It- og strategiplanen er en meget ambitiøst plan, hvor fokus er rettet mod it-didaktikken.

Visionen med it- og strategiplanen er, at 'alle elever i Rebild Kommunes skoler skal opleve, at digitale lærermidler bruges naturligt som værktøj i og på tværs af alle fag, således at it og medier bliver en integreret del af deres læring og bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling'.

Rebild Kommune som it-didaktisk 'First Mover'

Fokus i strategiplan er især rettet mod it-didaktikken, samt at understøtte tendensen, at eleverne medbringer egne devices. Derfor placeres en betydelig investering i uddannelsen af et vejlederkorps, som skal igangsætte it-didaktiske initiativer på de enkelte skoler. En stærk IT-infrastruktur, der giver gode muligheder for at bruge egne devices og endelig fokus på Cloud Computing, da det samlede skolevæsen vil bruge Google Apps som den primære platform til læring ved udgangen af 2013.

Med it-planen påbegyndes udviklingen af en langtidsholdbar løsning som ikke er hængt op på bestemte hardwarefabrikater, men en mulighed for at tænke it og læring med udgangspunkt i didaktik og netbaserede løsninger.

Ved at lave en fælleskommunal indsats med udgangspunkt i it-didaktik og Cloud Computing bringer Rebilds folkeskoler sig på forkant med nyeste digitale og it-didaktiske udvikling.

Konkret sættes der fokus på følgende indsatser:

  • It-infrastruktur
  • Cloud computing
  • Windows 7
  • Devices til 4. klasse
  • It-didaktiske vejledere
  • BYOD (bring your own device)
  • Indsatser på skolerne
  • Pilotprojekter og vidensdeling

Menu