Visionsseminar 2014

Vision - foto: www.colourbox.com
På disse sider kan du finde det materiale der skal bruges på visionsseminaret den 6. marts. Det gælder både præsentationer, forskellige rapporter og analyser samt ikke mindst nogle faktaark der samler op på nogle af pointerne.

Visionsseminaret kommer i år til at centrere sig om to emner:

 1. Serviceeftersyn af den nuværende vision
  Den er efterhånden blevet fire år gammel og er formuleret af det tidligere byråd. Derfor er det ikke sikkert at den er udtryk for det nuværende byråds vision for Rebild Kommune. 
   
 2. Rebild som trækplaster
  Kresten Schultz Jørgensen kommer og rusker op i vores forestilling om hvad der skal til for at trække nye borgere og virksomheder til kommunen. Og hvordan skal vi forholde os til kommunens branding og omdømme i den forbindelse?

Seminaret kommer til at forløbe som en blanding af inspirerende oplæg og spændende gruppearbejde.

Vel mødt!

Materiale fra visionsdagen

Her er de dias-show der blev brugt på dagen:

Program

8.30-9.00: Ankomst kaffe og morgenbrød

9.00-9.05: Velkomst ved Leon Sebbelin

9.05-9.30: Serviceeftersyn af vision for Rebild Kommune

 • Jes Lunde introducerer. Herunder: Hvad er en vision og hvordan hænger den sammen med politiker, strategier og det daglige arbejde? 

9.30-10.30: Godt at vide om kommunen

 • Per Schriver fortæller om den dugfriske bosætningsanalyse.
 • Anders Stryhn fortæller om den ligeså dugfriske erhvervsanalyse.

10.30-10.45: Kaffepause

10.45-12.00: Gruppearbejde om visionen ”Rebild 2025”

 • I bliver delt i fem grupper der hver arbejder på et bud på visionens indhold.

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Visionsarbejdet fortsætter

 • Plenum, hvor hver gruppe præsenterer essensen af deres arbejde for de øvrige grupper.

14.00-15.30: Rebild som trækplaster

 • Kresten Schultz Jørgensen rusker op i forsamlingen og pin-pointer hvad der skal til hvis vi vil noget med bosætning, erhvervsfremme og branding.

15.30-15:45: Kaffepause

15.45-17.00: Debat i plenum

 • På baggrund af dagens forskellige oplæg og gruppearbejdet reflekterer vi sammen over hvad der kan bruges i det fremadrettede visionsarbejde.
 • Leon runder af og samler op på dagen/stumperne.

17.00-18.00: Fritime

18.00-?: Velkomstdrink med indbygget musikalsk overraskelse og herefter middag

Den nuværende vision
Bosætningsanalyse

For at have nogle friske fakta at tale om bosætning ud fra, har Rebild Kommune i uge seks og syv i år, foretaget en rundspørge blandt de borgere der er flyttet henholdsvis til og fra kommunen i 2013.

Vi har lavet et faktaark der trækker nogle af undersøgelsens vigtigste pointer frem, men for at få et mere grundigt og nuanceret billede, bør man naturligvis læse hele rapporten.

På dagen holdt Per Schriver et oplæg om analysen og mulige konsekvenser. Du kan hente hans dias her:

KL's nyhedsbrev Momentum, har netop publiceret en undersøgelse af danskernes tendens til at blive boende i den samme landsdel som de kommer fra. Syddansk Universitet har undersøgt potentialet for flytning fra land til by.

Begge kan læses her og vi har skrevet et faktaark med konklusionerne fra begge undersøgelser.

Erhvervsanalyse

For at kunne tale kvalificeret om hvordan vi forbedrer forholdende for erhvervslivet i Rebild Kommune, er det en fordel at kende tingenes nuværende tilstand. Denne undersøgelse fra i år tager temperaturen på erhvervslivet i kommunen og viser at godt halvdelen af de erhvervsdrivende i kommunen vurderer Rebild Kommune som 'erhvervsvenlig.

Rapporten kan læses herunder og vi har skrevet et faktaark klar der trækker nogle af undersøgelsens vigtigste pointer frem.

Myter om planlægning

Naturstyrelsen og Dansk Arkitekturcenter har skrevet rapporten "Planlægning og provinsbyer". Rapporten tager udgangspunkt i fire myter om hvad der kan få folk til at flytte til en given by, og giver et noget mere nuancerer billede af disse myter.

Vi har skrevet et faktaark der trækker nogle af de væsentligste pointer frem.

Sundhedsprofil
Praktisk

Seminaret holdes på:

Han Herred Fritidscenter
Brøndumvej 14-16
9690 Fjerritslev

www.hhfritid.dk

Faciliteter

Han Herred Fritidscenter har en del faciliteter til fri afbenyttelse – nogle kan måske endda bruges til en venskabelig politisk dyst?
Svømmehal, gymnastiksal og motionscenter er åbent og kan frit benyttes, ligesom det er muligt at tage en hurtig dyst på keglebane, i bordtennis eller ved poolbordet.

Vi kan også finde en instruktør til skydebanen (Søren Konnerup har lovet at skaffe vellignende portrætter til skydeskiver hvis det ønskes), en times gymnastik eller arrangere en kamp i fodbold, badminton, volley eller noget helt fjerde. Disse ting skal bookes på forhånd, så er der nogen der ønsker at skyde skal de kontakte Niels Larsen på nila@rebild.dk.

Medbring tøj der egner sig til de tilbud I har lyst til at benytte.

Menu