Visionsseminar 2016

På denne sider finde du program og materiale fra visionsseminaret den 3. marts 2016.

Dagens forskellige oplæg, materialer og diskussioner på dagen kredsede alle om hovedemnet: ' Udvikling trods trængt økonomi'.

Program

8.00 - Ankomst og morgenkaffe

8.30 - Velkomst ved borgmester Leon Sebbelin

8.35 - Vision 2025 – en status ved direktionen
Direktionen fortæller om arbejdet med visionen – hvor langt er vi nået, og hvordan griber vi det an i praksis inden for de fire temaer: Nordjyllands sundeste kommune, Sundt at leve og bo, Sunde oplevelser og Sundt erhvervsliv.
Drøftelse i plenum.

9.45 - Krystalkugle I: Spot på økonomi ved økonomichef Peter Jensen og kommunaldirektør Jes Lunde
Hvilke budget- og finansieringsudfordringer står vi over for i de kommende år og hvilke overvejelser giver det anledning til.
Drøftelse i plenum.

10.45 - Pause

11.00   En fortælling fra nord ved borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade
Mogens Gade kigger forbi og fortæller om hvordan de i Jammerbugt Kommune har taklet nogle af de udfordringer, som en trængt økonomi kan medføre.
Spørgsmål og debat i plenum.

12.30 - Frokost

13.00 - Krystalkugle II: Spot på landkommunen
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen trækker tråde fra fortiden til fremtiden og deler ud af sin viden om udviklingen, tendenserne og udfordringerne i de danske landkommuner.
Hvordan ser Rebild Kommune ud i fremtiden? Hvilke veje kan vi gå?
Vi retter blikket mod os selv og lader Jesper Bo Jensen lede os – ud i fremtiden og tilbage igen, med det mål at blive bedre rustet til at træffe beslutninger der udvikler til trods for en presset økonomi.
Et miks af oplæg, gruppearbejde og drøftelser i plenum.

18.00 - Middag

Menu