Visionsseminar 2017

Lyng - foto: www.colourbox.dk
På denne sider finder du program og materiale fra visionsseminaret den 2. marts 2017.

Hovedtemaerne for dagen var et kig på vision 2025 og hvordan det går med den - status og nye initiativer.

Vi satte også spot på den politiske organisering og det kommunalpolitiske landskab lige nu.  

Dagens program og temaer

Programmet og temaerne for dagen:

Materialer og oplæg

Vision 2025

- Direktionens oplæg: Visions 2015 - status og nye initiativer

Plancher i lokalet 

- Rapport: Bosætningsundersøgelse 2016

- Film: Ungeundersøgelse 2016 

Statusrapport: Sunde oplevelser

- Evaluering af forsøgsprojektet: Virksomhedsudvikling i landdistrikter

Den politiske organisering - nye veje at gå?

- Ole Vind: Kerneopgavetænkning

- Frank E. Andersen: Ny politisk arbejdsform

Det kommunalpolitiske landskab - nye medborgeridentiteter?

- Johannes Andersen: Visioner og demokrati

Menu