Klima Rebild

KlimaRebilds logo
Klima Rebild er vores fælles indsats for at sætte klima- og miljøforhold på dagsordenen, og nu starter planlægningen af 2020-udgaven.

Vær med til at planlægge næste Klima Rebild

Vi er i fuld gang med at planlægge indholdet i dette års klimauger. Programmet bliver offentliggjort her på hjemmesiden, Klima Rebilds Facebook samt omdelt i magasinet DERUDAD.

Oversigt over aktiviteter i klimaugerne:

Der er oprettet en bruttoliste over aktiviteter i klimaugerne (pr. 23. januar 2020) samt en kalender med alle aktiviteter, hvor tidspunkt for afholdelse er fastlagt. 

Hvis du har opdaterede informationer til dokumentet, så send dem på email til Mette Kann-Christiansen på klima@rebild.dk. Telefon 9988 7666.

De forskellig arrangører er generelt meget åbne for samarbejde og ideer, så kan du også bruge dokumentet til at finde samarbejdspartnere, hvis du får øje på noget, som du gerne vil bidrage til. Hvis ikke du finder kontaktinformationerne i dokumentet, så skriv til Mette.  

Evaluering af Klima Rebild:

Den 29. april fra 17:00-21:30 holder vi fælles evaluering af Klima Rebild 2020 og ser frem mod Klima Rebild 2021. Det foregår i Rebild Centeret - tilmelding skal ske til Mette via klima@rebild.dk eller på telefon 9988 7666. 

Mere om Klima Rebild

Menu