Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Team Business Rebild

Velkommen til Business Rebild

Business Rebild er det lokale erhvervskontor i Rebild Kommune. Business Rebild er for dig, der står og mangler en god lokal sparringspartner, som kan hjælpe din virksomheden, hvad enten du driver en veletableret virksomhed, er i den spæde opstartsfase, eller hvis din virksomhed har brug for en ekstra håndsrækning.

Hvad kan vi gøre for din virksomhed? 

Vores kerneopgaver er at stå til rådighed for det lokale erhvervsliv i Rebild og være med til at skabe vækst og udvikling for virksomhederne i hele kommunen. Vi tilbyder gratis individuel vejledning og sparring, hvor din virksomheden hele tiden er i fokus. Vi drøfter, hvad der er vigtigt for din virksomhed, og hvordan vi kan sikre at din virksomhed står stærkest.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at...

  • Udvikle, skabe overblik og fremtidssikre 
  • Bliver en aktiv del af et lokalt erhvervsnetværk
  • Få tilknyttet en mentor, som kan hjælpe med at realisere konkrete mål  
  • Søge om midler via bl.a. Erhvervshus Nordjylland, Innovations Fonden m.m.
  • Blive klædt på til investorpitch, bankbesøg, revisormøde osv. 
  • Skabe kontakt til Early Warning 
  • Åbne en dialog om eksportsparring og internationalisering via Eksportrådet 
  • Og meget, meget mere... 

 Teamet bag Business Rebild

Business Rebild består af 4 erhvervskonsulenter og erhvervs- og turistchefen i Rebild Kommune, der alle har sin daglige gang i Business Park Nord i Støvring.

Mød Team Business Rebild

Derudover er der sammensat et råd med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, politikkere, samt borgmesteren, som har til formål at sætte en retning for erhvervskontorets virke. Dette råd hedder Rebild Erhvervsudviklingsråd.

Læs mere om Rebild Erhvervsudviklingsråd

Nyhedsbrev

Vi udsender med mellemrum vores nyhedsbrev, som indeholder nyheder og information der er relevant for erhvervslivet i Rebild.

Du kan tilmelde dig Business Rebilds nyhedsbrev her: http://eepurl.com/dkityj 

Monsido - statistik

Cookieinformation