Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Landzonetilladelse

Skal du starte ny virksomhed eller udvide dit erhverv i landzonen, kan det kræve en landzonetilladelse, før du kan opføre dit byggeri, tekniske anlæg eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og arealer.

Hovedreglen på landet er, at det primært er byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv, der må opføres i landzonen uden landzonetilladelse. 

Der er dog nogle undtagelser der gør det muligt at etablere nyt erhverv i landzonen. Herefter kræver det typisk landzonetilladelse til udvidelse af dit erhverv. Desuden kræver landbrugs-, skovbrugs- og erhvervsbygger uden tilknytning til eksisterende samlet bebyggelse altid en landzonetilladelse. Solcelleanlæg samt husstandsvindmøller, der skal producere strøm til dit erhverv, kan ligeledes kræve en landzonetilladelse. Desuden skal man også være opmærksom på, at ændret anvendelse af eksisterende erhvervs- og/eller landbrugsbygninger eller landbrugsjord, også kan kræve landzonetilladelse. 

Større terrænreguleringer samt anlæggelse af regnvandsbassiner kræver som oftest også landzonetilladelse. Hvis du er i tvivl kan du kontakte byggeteamet på tlf. 99 88 76 87 eller send os en mail:

pbv@rebild.dk

På linket nedenfor kan du se hovedformålet for planlovens landzonebestemmelser. 

Vejledning om landzoneadministration

Monsido - statistik

Cookieinformation