Når du vil bygge

Når du vil bygge erhvervsbebyggelse
Vil du renovere eller bygge til dit erhvervsbyggeri – eller har du planer om at bygge helt nyt? Så skal du benytte Rebild Kommunes nye selvbetjeningsløsning.

Der er mange ting du skal være opmærksom på, blandt andet at vores sagsbehandling er digital. Derfor skal alt ansøgningsmateriale være digitalt. Du skal bruge selvbetjeningsløsningen nederst på denne side.

Byg og Miljø er en ny fælleskommunal selvbetjeningsløsning, som sikre borgere og virksomheder en digital adgang til at søge byggetilladelse og en række tilladelser på miljøområdet. Målet er en mere ensartet, effektiv og hurtigere byggeansøgning og sagsbehandling i kommunen. Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Du kan søge om eller anmelde:

 • Alle typer af byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Indvinding af vand til markvanding
 • Anmeldelse af olietank

Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. I Byg og Miljø skal du dog forholde dig til, at ovenstående punkter bliver kaldt for aktiviteter og at man i stedet for at ansøge om bliver til at man starter et projekt!

Du skal også være opmærksom på, at en evt ansøgning om landzonetilladelse skal søges via kommunenes hjemmeside.

Du kan få hjælp til hvordan du skal ansøge, ved at se denne video på Byg og Miljø.

Du kan selv gøre meget for at sikre, at din ansøgning indeholder de informationer og bilag, vi har brug for, når vi skal behandle din byggesag. Find gamle tegninger i byggesagsarkivet og se tjeklisten under selvbetjening, før du søger.

Spørgsmål kan rettes til pbv@rebild.dk

Byggesagsgebyr pr. 1. januar 2020

Rebild Kommune har ikke sendt regninger ud på byggesager siden 3. april 2014, men det bliver der fremover. 

Byrådet har på møde den 18. december 2019 vedtaget, med enkelte undtagelser, at opkræve et fast gebyr for alle typer byggesager. Rebild Kommune tager som udgangspunkt byggesagsgebyr for samtlige typer byggetilladelser, nedrivningstilladelser, lovliggørelsessager samt dispensationssager, jf. Bygningsreglement 2018, § 39. Der er enkelte områder hvor der ikke opkræves byggesagsgebyr.

Der opkræves et fast gebyr for alle typer byggesager, dog med undtagelse af klagesager, afslag på ansøgninger, afvisning af ansøgninger, tilbagetrækning af ansøgninger samt forhåndsdialoger. Det faste gebyr bliver 1.062 kr. pr. sag. Dog vil der opkræves gebyr pr. enhed på erhvervs- og boligenheder.

Vil du læse mere om de nye gebyr på byggesager? Klik her

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden kan variere, da det kommer an på hvilken type byggeri der er tale om. Du kan se nærmere i de Differentierede servicemål 2018 

Behandlingstid forlænges såfremt der skal behandles dispensation, foretages helhedsvurdering ved fravigelse af byggeretten, eller at sagen skal behandles efter anden lovgivning.

Vi benytter digital sagsbehandling, og derfor skal alt ansøgningsmateriale søges via Byg og Miljø

Brand og Sikkerhed ved byggeri

I projekteringen af dit byggeri skal du være opmærksom på de krav der er til erhvervsbyggeri omkring brand. Book vores byggesagsbehandlere til et formøde om dit byggeprojekt så de overordnede brandmæssige krav for eksempel til flugtveje kan blive fastlagt.

Hvis din virksomhed falder ind i kategorien ’brandfarlige virksomheder’ og dermed er omfattet af beredskabsloven, skal du have en særlig tilladelse fra Nordjyllands Beredskab. Din virksomhed vil samtidig være omfattet af de såkaldte Tekniske Forskrifter, der stiller en række skærpede krav til brandsikringen – ud over det, der gælder i bygningsreglementet. Det er derfor vigtigt, tidligt i forløbet at få fastlagt præcis hvilke af de Tekniske Forskrifter du skal rette dig efter.

Du er velkommen til at kontakte Plan, Byg og Vej hvis du har spørgsmål.

Ansøgninger i Byg og Miljø

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Hvad gælder for mig?

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om blandt andet

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som for eksempel drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Landsdækkende system

Byg og Miljø er et landsdækkende system. Det betyder, at du møder det samme system, hvis du for eksempel skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.

Du kan finde Byg og Mijø på www.bygogmiljoe.dk På hjemmesiden findes en introduktion til løsningen.

Tjekliste til byggeansøgning

For at ansøgningen kan behandles, skal du vedlægge redegørelse for følgende: 

• Byggegrundens beliggenhed 
• Tydelig beskrivelse af byggearbejdet   
• Situationsplan med eksisterende bygninger samt placering af planlagt byggeri
• Grundplan/etageplan
• Snit 
• Facadetegninger 
• Kloak-/afløbsplan 
• Evt. tilbud på byggeskadeforsikring
• Evt. varmetabsberegning eller ved nybyggeri en energirammeberegning

Ved om- og tilbygninger af eksisterende byggeri er det vigtigt at tilføje BBR bygningsnummeret på ansøgningen. Hvis du ikke kender bygningsnummeret, kan BBR meddelelsen findes på OIS.

Det vil ofte være nødvendig at få hjælp af en professionel rådgiver til at udarbejde projektet, da både bygningsreglementet og anden lovgivning skal være overholdt.

Selvbetjening:

Find byggesager

Her kan du få adgang til Rebild Kommunes byggesagsarkiv - weblageret. Weblageret indeholder kun afsluttede byggesager.
 
Når du har åbnet weblageret, skal du vælge Rebild kommune. Du søger sagerne frem ved hjælp af din adresse.
 
Hvis du finder fejl i weblageret, eller har du spørgsmål, så kontakt pbv@rebild.dk.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu