Virksomhed og miljø

Her finder du oplysninger om virksomheder og deres påvirkning af miljøet. Se hvilke regler der gælder på området.

Virksomheder påvirker miljøet i større eller mindre grad. I menuen ovenfor kan du se hvilke typer af virksomheder der er særlige regler for. Rebild Kommune fører tilsyn, blandt andet med autoværksteder og dambrug. Hvert år udarbejdes en tilsynsberetning over miljøtilsyn udført i det forgangne år.

Projektbeskrivelse for tilsynskampagne 2015 - skrotbiler

Beskyttelse af jord og grundvand via fokus på skrotbiler på virksomheder i hele Rebild Kommune.  

Baggrund

Opbevaring af skrotbiler på ubefæstede arealer udgør en risiko for forurening af jord og grundvand.  

Kampagnens formål

  • Formålet er at beskytte jord og grundvand ved at få fjernet forkert opbevarede skrotbiler ved virksomheder.
  • Udbrede kendskabet til bekendtgørelsen om skrotbiler.  

Mål

  • Reducere antallet af forkert opbevarede skrotbiler i kommunen
  • Videregive oplysninger om korrekt håndtering af skrotbiler  

Kampagnens væsentligste interessenter

Primært autoværksteder i hele kommunen, samt andre virksomheder/private hvor der observeres skrotbiler i forbindelse med kampagnedagen.  

Kampagnens succeskriterier

  • Fysisk besøg ved autoværksteder / virksomheder / private hvor der observeres skrotbiler.
  • Videregive oplysninger om korrekt opbevaring og håndtering af skrotbiler.  

Planlægning

Kampagnen gennemføres foråret 2015.

  • Der laves en liste over allerede observerede skrotbiler samt steder, hvor der forventes skrotbiler. 
  • Der bruges en hel dag på kørsel rundt i kommunen, hvor alle observerede skrotbiler bliver registreret og virksomheden/privatpersonen får et besøg.  

Resultater

  • Virksomhedernes øgede opmærksomhed omkring opbevaring og bortskaffelse af skrotbiler.
  • Få fjernet skrotbiler.  

Tidsforbrug

Det vurderes at der skal bruges en hel dag til kørsel rundt i kommunen til observering af skrotbiler.
Der skal efterfølgende bruges tid på afrapportering og opfølgning.  

Evaluering

Har vi fået reduceret antallet af ulovlige skrotbiler i kommunen.

Menu