Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Verdensmål

Globale mål bliver til lokal udvikling i Rebild Kommune. Mindre madspild, nul plastikflasker og grøn strøm. Det er nogle af de tiltag vi har sat i værk efter et samlet byråd i juni 2019 vedtog at arbejde aktivt med FN’s verdensmål.

Siden da har verdensmålsudvalget mødtes i alt otte gange og det har resulteret i at de i november 2020 kom med disse anbefalinger til byrådet om bæredygtig udvikling i Rebild Kommune:

Referater

Her kan du se referaterne fra verdensmålsudvalgets møder:

FN’s 17 verdensmål kort fortalt

I 2015 vedtog FN 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Verdensmålene er universelle, gensidigt afhængige og indeholder de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, social og miljømæssig.

""

Verdensmålene – hvordan bidrager vi i Rebild Kommune?

Verdensmålene skaber i kraft af deres universelle indhold sammenhæng mellem globale og lokale perspektiver. Målene bidrager til, at kommunerne kan tænke deres indsats ind i en global ramme og sikre lokal udvikling. Globale problematikker har også relevans for Rebild kommune, eksempelvis i forhold til sundhed, klima og migration.

""

På EU-niveau bliver nye initiativer og lovgivning i dag holdt op imod, om de følger verdensmålene.

Den danske regering har besluttet, at Danmark skal yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene. Der er formuleret en national handleplan for regeringens arbejde med verdensmålene og lovforslag og andre tiltag vil derfor fremover blive vurderet i forhold til verdensmålene. Der er krav om nationale handleplaner.

Læs den national handleplan for regeringens arbejde med verdensmålene

Kommunernes Landsforening, som er kommunernes fælles interesse- og medlemsorganisation, har fokus på syv prioriterede verdensmål, som kommunerne kan tage afsæt i deres arbejde med verdensmålene. Det kan blandt andet være med til at danne grundlag for videndeling og en fælleskommunal referenceramme.

Læs de syv prioriterede verdensmål

Rebild kommune og de andre 98 kommuner i Danmark er ikke forpligtet i forhold til verdensmålene ud over det, der fastlægges i dansk lovgivning. Det kan dog give mening at se sig selv om en del af den globale værdikæde, da det er lokalt, at målene kan omsættes til konkrete løsninger og indsatser.

Et enigt byråd har nikket ja til et samlet katalog over kommunale tiltag og initiativer, der indeholder et konkret udspil til, hvordan der kan arbejdes med FN’s 17 verdensmål og bæredygtighed i kommunen.

Et af de tiltag byrådet venter sig meget af, er det rådgivende udvalg (et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg) som de har besluttet at nedsætte. Udvalget skal komme med ideer til, hvordan Rebild Kommune de kommende år kan arbejde med verdensmålene.

Udvalget består af 14 medlemmer udpeget af byrådet. Seks byrådsmedlemmer og otte borgere:

 • Allan Hesselholt
 • Anni Hyldgaard
 • Ivar Lyhne
 • Esben Ringgaard
 • Thøger Dige 
 • Susanne Flou Gandrup
 • Torsten Topbjerg
 • Anders Tommerup
 • Peter Hansen, Socialdemokratiet (formand for udvalget)
 • Holger Pedersen, Konservative
 • Pia Britt Elberg, Radikale Venstre 
 • Peter Hjulmann, Venstre
 • Tommy Degn, Dansk Folkeparti
 • Rasmus Rask, Socialdemokratiet

Monsido - statistik

Cookieinformation