Økonomi

Hvordan ser kommunens budget ud? Hvordan ser seneste regnskab ud?

Budget 2017 - 2020 har været i høring.

 

Regnskab 2016
Budget 2017
Høring af budget 2017 - 2020
Budgetprocedure 2017 - 2020
Sparekatalog
Takstkataloger

Rebild Kommunes takstkatalog og takster fra Rebild Kommunes Vandforsyning

Her kan du se Rebild Kommunes takster.

Regnskab 2015

Rebild Kommunes regnskab for 2015:

Budget 2016
ECO nøgletal

Med ECO Nøgletal har du mulighed for, at se en række af kommunens nøgletal sammenlignet med andre kommuner.

Nøgletalssystemet omhandler blandt andet kommunernes:

  • Rammebetingelser
  • Finansielle dispositioner og økonomiske balance
  • Udgiftspolitik
  • Serviceniveau.

Hovedidéen med ECO Nøgletal er, at den enkelte kommune bliver sammenlignet med lignenede kommuner med hensyn til finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser.

Udvælgelsen af sammenligningskommuner sker automatisk og på et uafhængigt forskningsbaseret grundlag. 

Ud over de centrale nøgletal for kommunens rammebetingelser, den økonomiske balance og den overordnede udgiftspolitik indgår alle væsentlige kommunale udgiftsområder i ECO Nøgletal.

Nøgletallene er udviklet og bearbejdet at KORA – det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning.

Basisbudget 2018 - 2021
Nøgletal basisbudget 2018

Menu