Arbejde og jobsøgning

Jobcenter Rebild - vi har fokus på job!

Vores vigtigste opgaver er at hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde kvalificerede medarbejdere.

Jobcenter Rebild hjælper med:

 • service til virksomhederne ved rekruttering af arbejdskraft
 • formidling af støttede job til virksomheder
 • service til dig på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller dagpenge
 • service til dig på sygedagpenge, jobafklaring eller ledighedsydelse
 • opkvalificering af dig, hvis du er ledig og har behov for det.

Udbetalingen hjælper dig med:

 • Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og hjælp i særlige tilfælde
 • råd og vejledning i forhold til økonomi.

 Vores fokus i 2017

 I Jobcenter Rebild fokuserer vi i 2017 på fire mål, som fremgår af årets beskæftigelsesplan:

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere unge skal have en uddannelse
 • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Jobcenter Rebilds vision og mission

I Jobcenter Rebild arbejder vi med udgangspunkt i de fælles kommunale værdier og har med afsæt deri formuleret følgende vision og mission for jobcenterets arbejde:

Vision

Vi gør det, der virker! Vi er nyskabende, vi er modige og trives med at arbejde i Danmarks stærkeste jobcenter.

Mission

I Center Arbejdsmarked er vi forankret i udvikling og forandring. Vi inspirerer borgere og virksomheder til at se nye muligheder. Det gør vi ved at udleve vores værdier og være effektive også i den tværfaglige indsats.

Frikommuneforsøg

Rebild Kommune indgår i det nordjyske frikommunenetværk "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats". I første runde deltager Rebild Kommune i forsøget "Formkrav til lovpligtige samtaler", som løber fra 1. juli 2017 - 31.12.2021.

Læs mere om hvad forsøget går ud på i Jobcenter Rebild. 

Menu