Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er affald, der stammer fra virksomheder, herunder offentlige og private institutioner samt virksomheder inden for handel og kontor, detail- og produktion samt bygge og anlæg.

Hvad er erhvervsaffald, og hvilke bestemmelser gælder?

Alt affald skal indberettes til det centrale affaldsregister, enten af virksomheden selv eller af indsamler. Det er virksomhedens ansvar at sikre at affaldet bliver indberettet til affaldsregistret.

I Rebild Kommune kan du i regulativet for erhvervsaffald se virksomhedernes pligter og rettigheder inden for affaldsområdet. Regulativets formål er at fastsætte regler for håndteringen af affaldet fra virksomhederne med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelsen af affald. Regulativet har desuden til formål at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang. Her kan du se regulativet for affald fra erhverv.

I menuen ovenfor kan du se de områder, der kan være relevante for dig, når din virksomhed skal bortskaffe erhvervsaffald.

Menu