Kulturrådet

Kulturrådet er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere.

Kulturrådet er et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturen i Rebild Kommune.

Kulturrådet varetager fordelingen af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler samt udarbejder og reviderer handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder.

Rebild Kommunes kulturpolitik


Rådets medlemmer

Henrik Bjerg (formand)
Mobil 23714082
E-mail: henrik@kinorevuen.dk 

Charlotte Klemmensen (næstformand)
Jesper Andreasen
Marianne Uhrenholt
Mette Gørlev

Menu