Badesøer

Vi har tre badesøer i kommunen: Hornum Sø, Store Økssø og Madum Sø.

Badesæsonen er slut

Badesæsonen er slut for 2016.
Badesæsonen er perioden 1. juni til 1. september.
Der har ikke været nogen badeforbud I 2016, men der var en højere koncentration af coliforme bakterier i Hornum Sø d. 4. august, end der plejer at være (uproblematisk, men vi holder naturligvis øje igen i 2017).

English

The bathing season has ended for 2016. The bathing season stretches from the 1. of June until the 1. of September.

Deutsch

Die Badesaison ist für das Jahr 2016 beendet. Die Badesaison erstreckt sich vom 1. Juni bis 1. September.

Analyserapporter - Analysis reports - Analyse Berichte

På plancherne ved badesøerne kan man se en QR-kode. Hvis du skanner den med din smartphone får du de aktuelle oplysninger om et evt. badeforbud. For at læse QR-koden skal du installere en app der kan skanne den. Søg efter 'QR'.

Hvad er en badesø?

At en sø er en badesø betyder, at vi i badesæsonen (1. juni til 1. september) holder øje med kvaliteten af badevandet.

Udenfor badesæsonen tages der ikke prøver af badevandet.

Badning sker altid på eget ansvar.

Færdsel på is

Færdsel på tilfrosne søer er som udgangspunkt ulovligt, og det kan medføre bødestraf. 

Nordjyllands Politi sætter skilte op, hvis man godt må gå ud på isen.

Dette kan også læses på Nordjylands Politis hjemmeside: Politibekendtgørelse fra 2010

Vær opmærksom på, at denne skiltningsform er gældende for Nordjyllands Politikreds.

Hvis du ønsker at komme på glat-is i andre dele af landet, så husk at undersøge reglerne dér.

 

Menu