Badesøer

Vi har tre badesøer i kommunen: Hornum Sø, Store Økssø og Madum Sø.

Endelig badesæson!

På denne side kan du gennem badesæsonen se, om der er badeforbud i en af de tre badesøer i Rebild Kommune – det er rart at vide før du tager hjemmefra.

Status for badevandet opdateres som udgangspunkt, når der kommer resultater fra badevandsanalyserne.

Dansk

Der er ikke aktuelle badeforbud.

English

There is no current prohibition on bathing.

Deutsch

Es gibt keine aktuellen Badeverbot.


Analyserapporter - Analysis reports - Analyse Berichte

På plancherne ved badesøerne kan man se en QR-kode. Hvis du skanner den med din smartphone får du de aktuelle oplysninger om et evt. badeforbud. For at læse QR-koden skal du installere en app der kan skanne den. Søg efter 'QR'.

Hvad er en badesø?

At en sø er en badesø betyder, at vi i badesæsonen (1. juni til 1. september) holder øje med kvaliteten af badevandet.

Udenfor badesæsonen tages der ikke prøver af badevandet.

Badning sker altid på eget ansvar.

 

Menu