Separatkloakering

For bedre at kunne håndtere den kraftigere regn, som klimaændringerne har ført med sig, er Rebild Kommune i gang med at adskille spildevand fra regnvand, så det kommer til at løbe i to forskellige ledningssystemer (separatkloakering).

Separatkloakeringen vil medføre, at kloaksystemerne bedre kan håndtere store regnskyl, og derfor vil risikoen for oversvømmelser i for eksempel kældre blive reduceret. Det vil også formindske risikoen for at der sker udledning af spildevand til vores vandløb og søer.

Hvad betyder separatkloakeringen for dig?
Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Du vil få et brev fra Rebild Forsyning om hvornår du skal have separatkloakeret, men du er altid velkommen til at separere tidligere - for eksempel i forbindelse med anden ombygning på din ejendom. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

I spildevandsplanen kan du se, om din ejendom ligger i et område, der skal separatkloakeres. Hvis du er berørt, kan det være en god idé allerede nu at gå i gang, så du har god tid til at indhente tilbud fra entreprenører for at få den bedste pris. 

Forsyningen skifter kloakrørene i vejen og sætter to nye skelbrønde op, som du så skal tilsluttes.

Du kan i den forbindelse undersøge mulighed for at nedsive regnvand på egen grund, helt eller delvist. Du kan læse mere om mulighederne for nedsivning her: Lokal afledning af regnvand

Menu