Spildevand i byer

Alle større byer og en del mindre byområder i Rebild Kommune er kloakerede. Et område kan være fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret.

Alle større byer og en del mindre byområder i Rebild Kommune er kloakerede. Et område kan være fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret.

Et område, også kaldet opland, kan enten være:  

  • Fælleskloakeret: Spildevand og regnvand løber i den samme ledning og det hele ledes til et renseanlæg.
  • Separatkloakeret: Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning og kun spildevand løber til et renseanlæg, mens regnvand løber til et vandløb eller en sø.
  • Spildevandskloakeret: Spildevand løber i en ledning til et renseanlæg og regnvand bortskaffes på egen grund.

Hvis Kommunen i spildevandsplanen eller i et tillæg til spildevandsplanen beslutter at kloakere et område eller ændre et område fra fælleskloakeret til andre former for kloakering, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for området. Læs mere under separatkloakering. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til Rebild Kommune, eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø (BOM). En færdigmeldingsblanket findes her.

 

Menu