Separatkloakering

Teknologisk institut
For bedre at kunne håndtere den kraftigere regn, som klimaændringerne har ført med sig, er Rebild Kommune i gang med at adskille spildevand fra regnvand, så det kommer til at løbe i to forskellige ledningssystemer (separatkloakering).

Separatkloakeringen vil medføre, at kloaksystemerne bedre kan håndtere store regnskyl, og derfor vil risikoen for oversvømmelser i for eksempel kældre blive reduceret. Det vil også formindske risikoen for at der sker udledning af spildevand til vores vandløb og søer.

Hvad betyder separatkloakeringen for dig?
Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Du vil få et brev fra Rebild Forsyning om hvornår du skal have separatkloakeret, men du er altid velkommen til at separere tidligere - for eksempel i forbindelse med anden ombygning på din ejendom. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når separatkloakeringen er udført, og vandet koblet på de to skelbrønde ved vejen, skal dette færdigmeldes af autoriseret kloakmester til Rebild Kommune eller via selvbetjening Byg og Miljø (BOM). En blanket til færdigmelding kan findes her.

I spildevandsplanen kan du se, om din ejendom ligger i et område, der skal separatkloakeres. Hvis du er berørt, kan det være en god idé allerede nu at gå i gang, så du har god tid til at indhente tilbud fra entreprenører for at få den bedste pris. 

Forsyningen skifter kloakrørene i vejen og sætter to nye skelbrønde op, som du så skal tilsluttes.

Du kan i den forbindelse undersøge mulighed for at nedsive regnvand på egen grund, helt eller delvist. Du kan læse mere om mulighederne for nedsivning her: Lokal afledning af regnvand

Menu