Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Separatkloakering

For bedre at kunne håndtere den kraftigere regn, som klimaændringerne har ført med sig, er Rebild Kommune i gang med at adskille spildevand fra regnvand, så det kommer til at løbe i to forskellige ledningssystemer, dette kaldes separatkloakering.

Hvad betyder separatkloakeringen for dig?

  • Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. 
  • Du vil få et brev fra Rebild Forsyning, om hvornår du skal have separatkloakeret.
  • I spildevandsplanen kan du se, om din ejendom ligger i et område, der skal separatkloakeres. 
  • Forsyningen skifter kloakrørene i vejen og sætter to nye skelbrønde, som du så skal tilsluttes.
  • Hvis du er berørt, kan det være en god idé, allerede nu at gå i gang, så du har god tid til at indhente tilbud fra entreprenører for at få den bedste pris. 
  • Du er altid velkommen til at separere tidligere - for eksempel i forbindelse med anden ombygning på din ejendom.

Spildevandsplanen

Arbejdet på din grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Når separatkloakeringen er udført, og ejendommen tilkoblet de to skelbrønde, skal dette færdigmeldes af en autoriseret kloakmester til Rebild Kommune eller via selvbetjening Byg og Miljø (BOM). Færdigmeldingen omfatter en færdigmeldingsblanket og en opdateret kloaktegning udført af en autoriseret kloakmester.
 

Monsido - statistik

Cookieinformation